ISSN (Print): ISSN 2971-9070 ISSN-L 2821-8086, ISSN (Online): ISSN 2821-8086 ISSN-L 2821-8086 , DOI: https://doi.org/10.58679/cs69498

Revista ”Cunoașterea Științifică” publică articole academice din domeniile științei și filosofiei. Toate articolele revistei sunt disponibile gratuit în acces deschis (open access) sub licență Creative Commons. Publicarea articolelor în revistă este gratuită. Obiectivul principal al revistei este de a contribui fundamental la înțelegerea conceptelor științifice și filosofice și a aplicațiilor practice ale acestor concepte. Sunt acceptate articole în limbile română, engleză și franceză.

Cunoașterea oferă puteri nelimitate, este motorul care conduce viața umană, de aceea dobândirea cunoașterii este considerată cea mai importantă activitate umană. Acumularea cunoașterii implică procese cognitive complexe, precum percepția, învățarea, comunicarea, asocierea, și raționamentul. Dezvoltarea metodei științifice a contribuit în mod semnificativ la modul în care se dobândește cunoașterea lumii fizice și a fenomenelor sale. Pentru a fi numită științifică, o metodă de generare a cunoașterii trebuie să se bazeze pe colectarea probelor observabile și măsurabile supuse unor principii specifice de raționament și de experimentare. Cunoașterea științifică se bazează pe dovezi observabile și măsurabile, supuse unor principii specifice de raționament și experimentare, de obicei prin formularea și testarea ipotezelor.

Noua paradigmă a revoluției științifice și tehnologice a făcut progrese rapide, iar lumea a intrat într-o nouă eră a inovației, cu schimbări profunde. Dezvoltarea științei este direct proporțională cu cantitatea de cunoștințe lăsată de generația anterioară. Prin urmare, în forma sa cea mai generală, știința procesează geometric. Cercetarea și dezvoltarea științifică creativă vor deveni principala activitate a umanității.

Revista Cunoașterea Științifică, Volumul 3, Numărul 1, Martie 2024

Revista Cunoașterea Științifică, Volumul 3, Numărul 1, Martie 2024ISSN 2821-8086 ISSN-L 2821-8086, DOI: 10.58679/CS26154  

EDITORIAL / EDITORIAL

Nicolae SFETCU
Defense Against Advanced Cyber Attacks
Apărarea împotriva atacurilor cibernetice avansate

ȘTIINȚE NATURALE / NATURAL SCIENCE

Nicolae SFETCU

Cosmological Tests Based on General Relativity for Gravity
Teste cosmologice bazate pe relativitatea generală pentru gravitație

Ștefan-Daniel FLOREA
Integrating modern technology into seismic risk management
Integrarea tehnologiei moderne în gestionarea riscului seismic

ȘTIINȚE SOCIALE / SOCIAL SCIENCE

Dan D. FARCAȘ
Some opinions regarding the ethnogenesis of the Romanians (2)
Câteva opinii privind etnogeneza românilor (2)
 

Aliona ROZOVEL
UTA Gagauzia, de jure an integral and inalienable part of the Republic of Moldova, de facto tends towards separatism
UTA Găgăuzia de jure parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova, de facto tinde spre separatism

ȘTIINȚE FORMALE / FORMAL SCIENCE

Constantin POMPARĂU
What is the Riemann hypothesis and why it cannot be proved
Ce este ipoteza Riemann și de ce nu poate fi demonstrată

Ana Denisa CUTEAN și Iulia Denisa MOGA
Accounting for infrastructure assets
Contabilitatea activelor de infrastructură

Iulia Denisa MOGA
The technique of the cost approach: construction evaluation
Tehnica abordării prin cost: evaluarea construcțiilor

FILOSOFIE / PHILOSOPHY

Nicolae SFETCU
The Republic of Plato: A Philosophical Odyssey
Republica lui Platon: o odisee filosofică

Revista Cunoașterea Științifică - Ultimele articole

Apărarea împotriva atacurilor cibernetice avansate

|

Sfetcu, Nicolae (2024), Apărarea împotriva atacurilor cibernetice avansate, Cunoașterea Științifică, 3:1, 3-16, DOI: 10.58679/CS80583, https://www.cunoasterea.ro/apararea-impotriva-atacurilor-cibernetice-avansate/   Defense Against Advanced Cyber Attacks Abstract In today’s digitally interconnected world, the threat of cyber attacks has... Citeşte mai mult

The Republic of Plato: A Philosophical Odyssey

|

Sfetcu, Nicolae (2024), The Republic of Plato: A Philosophical Odyssey, Cunoașterea Științifică, 3:1, 134-144, DOI: 10.58679/CS59183, https://www.cunoasterea.ro/the-republic-of-plato-a-philosophical-odyssey/   Abstract The Republic, written by the ancient Greek philosopher Plato, is a timeless masterpiece of... Citeşte mai mult

Articolele fără specificarea altei licențe CC au licența CC BY-NC-ND.