Demnitatea în sine şi demnitatea ca sine ca repere ale atitudinii omului faţă de viaţa şi moartea sa

postat în: Media 0

Omul în totalitatea comunităţii sale ca o componentă alcătuitoare a ei este deopotrivă şi individ personalizat şi individ generalizat, adică este om în sine şi totodată şi om ca sine. În sine individul se raportează la sine, privindu-se ca într-o oglindă în care îşi recunoaşte  propria imagine, contemplând-o ca atare cu propria percepţie, iar ca sine el se raportează la lucrurile şi indivizii din realitatea înconjurătoare în aprecierea şi legăturile cărora el îşi recunoaşte propria prestaţie în relaţie directă sau indirectă cu ele (cu ei). Ceea ce reprezintă individul uman în sine constituie ceea ce putem numi demnitatea umană individuală, demnitatea în primordial de parcă el ar fi în postură de singur individ pe pământ. Din acest motiv nu poate exista vreun om ca să fie în afara demnităţii sale. Demnitatea îi asigură lui potenţial vital pentru a fi ceia ce este în sine pentru sine şi ceia ce este el ca sine pentru alţi indivizi umani. Aşa cum omul nu există absolut izolat de membrii comunităţii sale, el nu poate să-şi ascundă demnitatea  în sine de semenii care-l înconjoară, astfel  etalându-şi demnitatea în sine în exterior raportată la ei, în acest fel demnitatea în sine devenind demnitaea ca sine, adică raportată la cei care-l  înconjoară.  Deşi este privată parţial de consistenţă, demnitatea  ca sine intră în legătură directă cu cei carei mengează într-un fel sau altul viaţa şi îi ameninţă demnitata în sine, transsformând-o în demnitate ca sine. Astfel se face că doreşte omul sau nu doreşte prin felul  său de a fi el  trebuie şi este nevoit să-şi  expună  demnitatea  în sine în acest fel  fiind supusă influenţei din exterior cu voia sau fără voia sa.

Competiția Centre de Excelență CoE2023

postat în: Media 0

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a lansat în dezbatere publică Pachetul de informații pentru competiția Centre de Excelență CoE2023 din cadrul Programului 5.6 – Provocări, 5.6.1 Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică, din Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare IV (PNCDI IV). Competiția este organizată de către MCID și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Competiția Centre de Excelență are ca scop consolidarea cercetării științifice românești prin constituirea de parteneriate în zone de excelență … Citeşte mai mult

The Adventures of Pinocchio – Education

Carlo Collodi, a positive representative of the Italian petty bourgeoisie of the late nineteenth century, presented in the novel the moral virtues of a secularized rural Italy. He inserts moralistic exhortations and reflections in the novel, to give up the waste of time to dedicate to study, hard work and savings. Pinocchio’s negative experiences and the good advice of the Fairy guide him in the end on the right path, after he understood the importance of study and work, thus fulfilling his desire to be transformed into a child.

A apărut revista Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023

postat în: Media 0

Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială din domeniile științei și filosofiei, și domenii conexe de studiu și practică. Cuprins: EDITORIAL Știința schimbărilor climatice, de Nicolae Sfetcu ȘTIINȚE NATURALE Interactions between the brain, the biofields, and the physical, de Adrian Klein și Robert Neil Boyd The Psycho-Neural Connectivity, de Adrian Klein ȘTIINȚE SOCIALE School dropout rate in Romania, de Alexandra Mocanu Ipoteza hipercivilizațiilor, de Dan D. Farcas The Importance of the Rare Earths for the World Economy, de Emilian M. … Citeşte mai mult

Știința schimbărilor climatice

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai presante provocări cu care se confruntă planeta noastră astăzi. Știința schimbărilor climatice este un domeniu multidisciplinar care studiază modelele și variațiile pe termen lung ale climei Pământului și factorii care le influențează. Acesta își propune să înțeleagă mecanismele care conduc schimbările climatice, impactul acestora și strategiile potențiale de atenuare și adaptare. Astăzi, modelele computerizate complexe care reprezintă o gamă largă de procese ale sistemelor climatice reprezintă un pilon al cercetării climatice.

Unele aspecte ale filosofiei lui Albert Einstein și Henri Bergson, timpul şi paradoxul lui Zenon în viziune critică nonsofisticată

În acest articol fac o investigare critică a unor aspecte de fond ale filozofiei lui A. Einstein, H. Bergson și așa-zisul paradox al lui Zenon și legăturile lor cu timpul. Se observă în abordările lor asupra timpului și a factorilor care iau parte la formarea acestuia în raport cu spațiul, și spațiul în raport cu timpul, precum și procesele de metamorfoză care au loc în relațiile lor cu mișcarea și schimbarea, o complicație și sofisticare a filosofiei mesajului şi metodelor folosite pentru discursul analitic şi a gândirii şi logicii filosofării. Aici caut să dezleg rețeaua sofisticată de gândire cu care se întreprinde exegeza lor filozofică a subiectelor în discuție doar asupra câtorva aspecte ale acestora, simplificând și clarificând astfel unele deducții la care am reușit astfel să ajung.

Articolele fără specificarea altei licențe CC au licența CC BY-NC-ND.