Home » Blog » Arhiva » Volumul 1 » Numărul 1 » Cuvânt introductiv pentru (și despre) „Cunoașterea Științifică”

Cuvânt introductiv pentru (și despre) „Cunoașterea Științifică”

Klein, Adrian (2022), Cuvânt introductiv pentru (și despre) „Cunoașterea Științifică”, Cunoașterea Științifică, 1:1, 27-30Klein, Adrian (2022), Cuvânt introductiv pentru (și despre) „Cunoașterea Științifică”, Cunoașterea Științifică, 1:1, 27-30, https://www.cunoasterea.ro/cuvant-introductiv-pentru-si-despre-cunoasterea-stiintifica/

 

Rezumat

Salutăm cu multă bucurie toți cititorii noii reviste Cunoașterea Științifică, redactată de Dl. Sfetcu, autor a numeroase lucrări publicate în acest domeniu controversial, încă, al ontologiei și epistemologiei științifice!

În calitate de membru a bordului științific al jurnalului, îmi voi permite (cu amabila accepțiune a Dlui Sfetcu și a Dumneavoastră, dragi cititori) să extind în câteva articole pe care le voi supune publicării în viitor, concepția general acceptată în literatura științifică de tip materialist, către orizonturi noi ce răsar în ultima vreme, ca rezultat al acceptării din ce în ce mai largi a unei orientări de tip post-materialist în rândurile multor savanți proeminenți contemporani.

Cunoașterea științifică e o funcție a psihicului uman, a conștiinței de sine. Pentru a defini acest termen în mod inechivoc, va trebui în primul rând să abordăm analitic conștiința umană ca atare, un subiect mult controversat, și pe drept.

 

Cuvinte cheie: cunoașterea, cunoașterea științifică

 

CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 27-30
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086
URL: https://www.cunoasterea.ro/cuvant-introductiv-pentru-si-despre-cunoasterea-stiintifica/
© 2022 Adrian Klein. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor

 

Cuvânt introductiv pentru (și despre) „Cunoașterea Științifică”

Adrian Klein

 

Salutăm cu multă bucurie toți cititorii noii reviste Cunoașterea Științifică, redactată de Dl. Sfetcu, autor a numeroase lucrări publicate în acest domeniu controversial, încă, al ontologiei și epistemologiei științifice!

În calitate de membru a bordului științific al jurnalului, îmi voi permite (cu amabila accepțiune a Dlui Sfetcu și a Dumneavoastră, dragi cititori) să extind în câteva articole pe care le voi supune publicării în viitor, concepția general acceptată în literatura științifică de tip materialist, către orizonturi noi ce răsar în ultima vreme, ca rezultat al acceptării din ce în ce mai largi a unei orientări de tip post-materialist în rândurile multor savanți proeminenți contemporani.

Cunoașterea științifică e o funcție a psihicului uman, a conștiinței de sine. Pentru a defini acest termen în mod inechivoc, va trebui în primul rând să abordăm analitic conștiința umană ca atare, un subiect mult controversat, și pe drept.

Paradigma oficială curentă atribuie conștiința unor funcții neuronale corticale sau generalizate, văzând în ea un efect epifenomenal emergent ale acestor funcții. Mii de articole publicate în toate universitățile lumii reflectă cercetările intensive efectuate pentru a depista un asemenea mecanism capabil a explica emergența conștiinței prin procesele cuantice ce decurg în materialul neuronal cerebral și în interiorul microstructurilor neuronului însuși. Nici una din aceste cercetări nu a adus până la ora actuală nici o speranță cât de slabă de reușită.

În această situație, e justificat pesimismul legat și de continuarea la nesfârșit a unor cercetări de acest gen, conduse pe o cale falsă de la bun început și sponsorizate cu sume astronomice ce nu pot fi motivate prin vreun rezultat cât de cât încurajator.

Știința convențională actuală și-a construit premisele pe un set de ecuații Maxwell fraudulos redus la 4 din cele 14 inițiale, pe o teorie ne-fizicalistă a relativității generale și speciale, și pe un sistem de coordonate spațiale (Minkowski) în care timpul și spațiul sunt forțat unite într-un sistem a cărui coerență dă de gândit. Materialismul științific exclude informația ca atare din portretul general al realității, deși nenumărate experimente derulate în condiții de strictă aderare la condițiile de sterilitate științifică au demonstrat rolul pro-activ al conștiinței în crearea materiei și energiei.

Informația este acceptabilă pentru știința materialistă doar sub varianta sa computabilă, binară (AI), dar nu și în forma sa fundamentală de manifestare, cea eidetică (experiențială, subiectivă, Qualia) – din care cea digitală poate fi derivată.

Conștiința umană (ca și cea animală și vegetală, pentru a nu mai vorbi de formele de viață nebiologice) este descrisă ca un epifenomen emergent din procesele cuantice ale creierului, ca atare, odată cu prăbușirea funcțiilor vitale și aplatizarea EEG, orice informație (devenită necomputabilă) legată de personalitatea decedată este pierdută. Această concluzie contravine cu rezultatele unui lanț de cercetări experimentale întinse pe cel puțin două secole și continuate și în zilele noastre în laboratoare specializate.

Putem observa o aliniere din ce în ce mai mare a tendințelor conceptuale moderne cu înțelepciunea de tip oriental, transmisă inițiatic de-a lungul generațiilor din cele mai vechi timpuri.

Completarea sistemului spațiu/timp cu o nouă coordonată de referință, cea informativă, prin integrarea informației eidetice în sistem, a deschis perspective noi în explorarea realității cosmice în care trăim.

De asemenea, dovada experimentală a divizibilității infinite a Cuantei (Fractional Quantum Hall Effect), permițând sarcini electrice fracționale, a deschis calea spre investigarea unor regimuri abisale mult sub nivelul Plank (10^-35) și chiar Kolmogoroff (10^-58), până la unitățile subcuantice elementare ce reprezintă combinația primordială a spațiului și timpului cu Informația (Bhutatma vedică).

Evoluția Darwiniană este actualmente răsturnată prin conceptul conform căruia formele de manifestare biologică sunt expresii ale unei evoluții în complexitatea informativă ce trebuie exprimată de diversele structuri biologice. Evoluția acestor structuri este rezultatul, nu originea complexității informative procesabile la nivelurile respective.

Gândirea științifică modernă are loc într-un cadru holistic hyperdimensional, în care timpul devine proiectat pe dimensiuni suplimentare. Această perspectivă permite o interpretare tranzacționistă a mecanicii cuantice (Cramer), ceea ce duce la acceptarea unui mecanism de cauzalitate retrogradă. Aceeași concluzie se obține dacă acceptăm validitatea legii a doua a termodinamicii în forma sa reversată acționând în anumite porțiuni ale spațiului universal ca principiu generator a vieții (Sidis).

În acest concept, poziția în care are loc prăbușirea funcției ondulatorii a potențialelor evolutive (Schrodinger) își pierde randomalitatea și devine un efect determinist, marcând punctul de suprapunere a doi vectori informativi propagând în direcții opuse în timp, unul „cauzal„ și unul venind din poziții de certitudine descrise ca atractori din viitor.

Conceptul unui univers apărut prin singularitatea cunoscută ca Big Bang devine perimat. Cercetări moderne indică un infinit proces de creare/anihilare a materiei/energiei având loc la punctul de energie zero (ZPE), „spuma cuantică”, nivelul la care tipare informative de diferite grade de complexitate străbat această barieră dimensională în ambele sensuri, vehiculate de energii subtile de consistență subcuantică.

Cunoașterea științifică a deviat de mult de la linia tradițională de tip materialist.

Noi propunem ca noul jurnal proiectat de Dl. Sfetcu să țină cont de vectorul conceptual nou în științe, făcând cunoscute bazele sale teoretice și aplicative, astfel asigurând acestui jurnal un rol avangardist unic atât de important în zilele pe care le trăim.

Pentru cititorii noștri dornici să intre în detaliile științifice ale acestui concept nou, recomandăm să viziteze platforma noastră interactivă dedicată studiului conștiinței într-o perspectivă post-materialistă: https://dradrianklein.wordpress.com/, activată în colaborare cu Dl. Sfetcu.

Follow Adrian Klein:
Doctor Licenţiat în Medicină Dentară (MDD) Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București. Ph.D. Cognitive Neuropsychology, Award of Excellence, Certificate of Distinction - Barkley University, SUA. Ph.D. Metaphysical Humanistic Science, Paragon Philosophers Award - Institute of Metaphysical Humanistic Science, SUA. AAAS - American Association for advancement of Science – Membru. PA - Parapsychological Association – Membru asociat. ISPE - International Society for Philosophical Enquiry – Membru. IQ - Nexus  Society – Membru. AAPS - Academy for the advancement of post-materialistic sciences – Membru. ECAO - Exceptional Creative Achievement Organization – Membru afiliat. Interdisciplinary Laboratory for Biopsychocybernetics Research, Bologna, Italia – membru. INIT – International Network for Instrumental Transcomunication - Coordonator general (peste 20 de țări membre). ITC Platform – Membru fondator și coordonatorul activității. ISARTOP - International Scientific Association for Research into Transcendental Objective Phenomena - Coordonator științific, Vicepreședinte. DIJECA – membru bord editorial. GALILEO COMMISSION – Professional Member. OUR COSMIC SOCIETY – Membru bord editorial. EIDETIC SENTIENCE ONTOLOGY PLATFORM – Coordonator (https://dradrianklein.wordpress.com/about/)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *