Email: edithdobrescu@gmail.com

Experienţa profesională
Perioada  2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Cercetător Științific  gr.III
Activităţi şi responsabilităţi principale Modele de dezvoltare economică
Numele şi adresa angajatorului

 

 Institutul de Economie Mondială, Academia Română
Perioada 2019 – 2020
Funcţia sau postul ocupat Cercetător Asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților CSCBA cu Ministerul Mediului

Realizare de studii de cercetare specifice

Numele şi adresa angajatorului  CSCBA, Academia Română
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare (Învăţământ superior)

 

Perioada 2018 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector asociat

 

Activităţi şi responsabilităţi principale Curs si Seminarii Managementul Proiectelor cu Finantare Națională și Internațională

 

Numele şi adresa angajatorului MAPN – DRESMARA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare (Învăţământ superior)

 

Perioada 2011 – 2013
Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale  Seminarii de Economie, Management Organizational, Sociologie, Sociologie economică,

Diagnoză şi intervenţie socială, Sociologie urbană

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret din București, Facultatea Sociologie – Psihologie,

Departamentul de Sociologie, Psihologie şi Stiinte ale Educatiei

Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Drept

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie şi cercetare (Învăţământ superior)

 

Perioada  2005 – 2013
Funcţia sau postul ocupat  Senior consultant
Activităţi şi responsabilităţi principale –          Project Management (managementul proiectului, întocmirea de rapoarte privind desfășurarea proiectului) ;

–          Management resurse umane;

–          Studii de fezabilitate ;

–          Studii de impact ;

–          Business Planuri; Master planuri;

–          Studii de piață

–          Pregatirea documentației pentru accesarea fondurilor europene (analiză, depunere, completare)

–          Redactarea cererilor de finanțare și a dosarului proiectului

 

Numele şi adresa angajatorului  Sc Eurograph Ram Impex, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Consultanță în cercetare, management și afaceri

 

 

Perioada

 

2001 – 2009

Funcţia sau postul ocupat  Director executiv și marketing
Activităţi şi responsabilităţi principale –          Coordonarea activității de resurse umane, marketing, publicitate, comunicare

–          Analiza investiții și alocare de bugete

–          Management de proiect

Numele şi adresa angajatorului  Montero, Bd. Iuliu Maniu nr.6, Bucuresti Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Import și distribuție de medicamente

 

Perioada  1998 – 2001
Funcţia sau postul ocupat  Coordonator marketing și comunicare
Activităţi şi responsabilităţi principale –          Recrutarea și coordonarea echipelor în implementarea proiectelor

–          Conceperea și implementarea campaniilor integrate de marketing și publicitate

Numele şi adresa angajatorului  Focus Publicis Worldwide .Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Publicitate

 

Perioada  1997 – 1998
Funcţia sau postul ocupat  Coordonator marketing și comunicare
Activităţi şi responsabilităţi principale –          Recrutarea și coordonarea echipelor în implementarea proiectelor

–          Conceperea și implementarea campaniilor integrate de marketing și publicitate

Numele şi adresa angajatorului  Tempo Advertising, București România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Publicitate

 

Perioada  1996 – 1997
Funcţia sau postul ocupat  Marketing specialist
Activităţi şi responsabilităţi principale Conceperea și implementarea campaniilor integrate de marketing și publicitate
Numele şi adresa angajatorului  Transilvania Express, Brașov, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Presă
Educaţie şi formare
Perioada  2011 – 2014
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Doctor în Economie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare   SCOSAAR – Academia Română

Departamentul de Științe Economice, Juridice și Sociologie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Academic
Perioada  15 Mai -23Mai 2021
Calificarea / diploma obţinută  Certificat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  AphaTheta &Syncrony Neurofeedback Metoda Othmer
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  EEG INFO Germany
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Academic
Perioada   06Februarie 2021 -10 Februarie 2021
Calificarea / diploma obţinută  Certificat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Neuroterapeut Metoda Othmer
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare   EEG INFO Germany

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Academic
Perioada   2015
Calificarea / diploma obţinută   Certificat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Expert Scientometrie

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Institutul de Economie Mondială, Academia Română

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Academic
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 2016

Certificat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Consilier Dezvoltare Personală
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării și alTineretului

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  International
Perioada

 

2011
Calificarea / diploma obţinută  Certificat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Trainer  expert
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării și alTineretului

Corpul Experților în accesarea Fondurilor Europene și de Coeziune

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Internațional

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau

Internaţională

 

Perioda

Calificarea / diploma obţinută

 2009

Certificat de absolvire

Engleză

 

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Cercetării și al Tineretului

Top Quality Management

Internațional

 

 

2011

Certificat TUV

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Project Manager
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale / Best Euro Financial Consulting
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  Internațional
 

Perioda

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

2007-2009

Diplomă Master

Politici Sociale si Integrarea Europeană

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Universitatea București Spiru Haret / Facultatea de Psihologie- Sociologie
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Academic

 

 

                                           Perioda 1991-1995
Calificarea / diploma obţinută Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Psihologie- Sociologie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Universitatea București / Facultatea de Psihologie- Sociologie
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Academic
 

 

 

LIMBI STRĂINE

Nivel european (*)

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză UTILIZATOR EXPERIMENTAT UTILIZATOR EXPERIMENTAT UTILIZATOR EXPERIMENTAT UTILIZATOR EXPERIMENTAT UTILIZATOR EXPERIMENTAT
Limba franceză UTILIZATOR MEDIU EXPERIMENTAT UTILIZATOR MEDIU EXPERIMENTAT UTILIZATOR MEDIU EXPERIMENTAT UTILIZATOR MEDIU EXPERIMENTAT UTILIZATOR MEDIU EXPERIMENTAT
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Competenţe şi aptitudini organizatorice –          Experiență deosebită în management organizational

–          Gândire analitică şi strategică;

–          Experienţă deosebită în coordonarea echipelor în proiecte orientate spre rezultate

–          Lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală;

–          Abilităţi de comunicare interculturală, managementul conflictelor, negocieri, relații publice;

–          Organizată, comunicativă, autodidactă, interesată în permanenţă de dezvoltarea aptitudinilor;

–          Puternic simţ al datoriei, conştiinţa muncii

–          Spirit de iniţiativă, dinamism;

–          Integritate şi onestitate

 

Realizările profesional-ştiinţifice:

 

 1. Proiecte de cercetare

 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada
1.Centru de excelență în geriatrie pentru studiul longevității active umane cu evaluarea factorilor genetici de prognostic și a factorilor de risc la o populație europeană_ IMPACT Coordonator

echipa de scriere și depunere proiect

2006 – 2007
2.Poll Stress _ Master Plan _ IMPACT Coordonator

echipa de scriere și depunere proiect

2006-2007
3.Centrul de cercetare în neuroștiinte și psihiatrie integrativă_ IMPACT Coordonator

echipa de scriere și depunere proiect

2005-2007
4.Laborator de testare, verificare şi încercări mecano-climatice pentru circuite integrat hibride _ IMPACT Coordinator echipa de scriere și depunere realizare proiect 2005-2006
5.Laborator de materiale ceramice avansate şi componente pentru aplicaţii speciale – IMPACT coordonator echipa de scriere și depunere proiect 2006-2007
6.Centru de cercetare-dezvoltare experimentală și testare a protezelor auditive digitale _IMPACT coordonator echipa de scriere și depunere proiect 2006-2007
7.Rizotron – Fitotron _Insectarium _ Centru pentru studierea interactiilor plantelor de cultură cu organismele benefice și daunatoare_ IMPACT Coordonator echipa de scriere și depunere proiect 2006-2007
8.Dezvoltarea unui start up inovativ pentru producerea preparatelor bazate pe substanțe biologic active cu proprietati antitumorale în tratarea adenomului de prostată și a fibromului uterin _ POSCCE_ O 231 Coordonator echipa de scriere si depunere proiect 2008-2011
9.POSDRU _ Programul Postdoctoral interdisciplinar „Biotehnologii celulare şi moleculare cu aplicaţii în medicină Responsabil recrutare grup țintă 2011_2013
10.POSDRU „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”

 

Expert scientometrie 2014 – 2015
11. POSDRU_ „Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului in mediul rural” Expert informare si consiliere grup țintă 2014 – 2015
12.  POSDRU_ „ACTIPRO-ACTIvitati Profitabile in mediul rural” Consilier antreprenorial 2014 – 2015
13. POCU_ Didact Form – Cadre didactice formate pentru educație incluzivă de calitate Expert dezvoltare profesională 2018- 2020
14. Model economic România -2040 – Academia Română – BNR- ASPES Director 2018-2020

 

AFILIERI, FUNCŢII, RECUNOAŞTERI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI CIVILE

 

 1. Membru al unor asociaţii profesionale, ştiinţifice sau ale societăţii civile
 2. Membru al Asociaţiei Române de Sociologie (din 2010);
 3. Membru al Societății Academice de Antropologie (din 2012)
 4. Membru al Comisiei de Istorie Economică și Istoria Gândirii Economice (din 2010);
 5. Membru al Asociaţiei Europene de Drept Financiar şi Bancar, filiala din România (din 2011)
 6. Mebru al CRISFT – Academia Română (2017)
 7. Membru ARCoR ( 2019)

 

 

 

 

 

 1. Premii
 • Premiul Victor Slăvescu 2017 al Academiei Române pentru cartea „Polii de creștere și Integrare Economică „

 

 • Medalia ”Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului superior în limba română (1779-1823), Primăria orașului Avrig, 10 noiembrie 2016

 

 • Premiul ACCESS 2014 al Asociației de Cooperare Culturală – Educațională , Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava pentru cartea  „Polii de creștere și Integrare Economică „, Editura Sigma 2015 ( decernat în 2015)

 

 

 1. Membru al comitetului ştiinţific sau de organizare al următoarelor manifestări ştiinţifice:

 

 • Membru în comitetul de organizare al Școlii Academice de Sociologie (SAS) edițiile IV-X
 • Membru în comitetul de organizare al Conferinței Internaționale EUSER ICSS ediția VIII Sofia, 2016
 • Membru în bordul editorial al revistei EJSR
 • Membru în comitetul de organizare al Conferinței Internaționale EUSER ICSS ediția IX Dubrovnik, 2016
 • Membru în comitetul științific al Conferinței Internaționale ”Defense Resources Management in the 21st Century” (CoDRM 2016) Brașov, 10-11 noiembrie 2016.
 • Membru în comitetul de organizare al Mesei Rotunde România – Bulgaria, “The Impact of Global Economic and Social Transformations on Romania and Bulgaria”, București 16 noiembrie 2016
 • Membru în comitetul de organizare al Conferinței Internaționale “Romania and Bulgaria in the Context of European Integration and Globalization“ București 17 noiembrie 2016
 • Membru în comitetul științific al Conferinței Internaționale ”Defense Resources Management in the 21st Century” (CoDRM 2017) Brașov
 • Membru în comitetul științific al revistei Universitatii”Constantin Brâncoveanu”  Pitești,  Economica Contemporană
 • Membru în comitetul științific al Conferinței Internaționale ”Defense Resources Management in the 21st Century” (CoDRM 2018) Brașov

 

4.        Citări în diferite BDI

–          Google Academic 25 citări

–          H- index- 4  (ianuarie 2022)

–      WorldCat.org – 19 prezențe ((ianuarie 2019)

 • Web of Science (ISI Thomson Reuters – Clarivate ) – 8 studii și articole, 6 citări (2022)

–          RePec –25 prezențe (2022);

 

 1. Lista selectivă de lucrări științifice și Participări la evenimente științifice naționale și internaționale

 

              CĂRȚI     

 1. „Fondurile Structurale – cunoaștere și implementare de către toți cei interesați”, (coautor) Bucureşti, Editura Euroloby, 2008, ISBN 978-973-88736-5-0
 2. „Puterea economică și spirituală a Chinei” (coautor), București, Editura Biltong, 2012, ISBN 978-606-93224-3-7
 3. „Puterea economică și spirituală a Indiei”(coautor), București, Editura Eurolobby, 2012, ISBN 978-606-92508-8-4
 4. „Energiile regenerabile. Eficienţa economică,socială şi ecologică”,(co-coordonator), ediţia a II-a revizuită, Bucureşti, Editura Biltong, 2013, 293 pag., ISBN 978-606-93224-0
 5. „Estetique de la ville”, (coautor), Paris, Editura L Hartmattan, 2014, ISBN 978-2-343-02960-3
 6. „Îmbătrânirea activă. Studii și cercetări” (coautor), București, 2014,Editura Oscar Print, ISBN 978-973-668-386-2
 7. „ Sociologia și Psihologia managementului”, (coautor), București, 2014,Editura Oscar Print, ISBN 978-973-668-440-3
 8. „Polii de creștere si Integrarea economică”, (autor ),Editura Sigma, București, 2015, ISBN 978-606-727-023-5
 9. „Eficiență economică, socială și ecologică a energiilor regenerabile”,(co-coordonator), Editura Sigma, București, 2015, ISBN 978-606-727-060-0
 10. „Partenerii Mondiali ai României ”, (co-coordonator), Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-4797-7
 11. „Turism rural european”, (referent științific), Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-5396-1
 12. „Sociologia și economia turismului”,(referent științific), Editura Oscar Print, București, colecția SociologicA, 2016, ISBN 978-973-668-424-1
 13. „Antropologie și spiritualitate”, (coautor ), Editura Academiei Române, București, 2016, ISBN 978-973-27-2720-1
 14. New Paradigms in Economic vol. I, (coautor ), LAP LAMBERT Academic Publishing, number of pages160, Published on: 2016-12-26, ISBN-13: 978-3-330-02194-5, ISBN-10: 3330021942
 15. New Paradigms in Economic vol. II, (autor ), LAP LAMBERT Academic Publishing, number of pages: 180, Published on: 2017-03-26, ISBN 978-3-330-02194-03993-5
 16. Sociologia și economia spirituală, București, (coautor ), Editura Sigma,2017, ISBN 978-606-727-246-8
 17. Gheorghe Lazăr – fondator al învățământului în limba română (coautor), lucrare cu referenți științifici, colecția Biblioteca de Sociologie, București, Editura Sigma, 2017, ISBN 978-606-727-222-2, 201 pag.
 18. Comunity Mediation : an Interdisciplinary perspective ( co-coordonator) LAP LAMBERT Academic Publishing, number of pages160, Published on: 2017, ISBN-13: 978-3-330-06785-1
 19. Civilizații succesive. Artefacte , vol I (coautor ), Editura Triumf, București, 2017
 20. Noile sisteme economice și sociale (autor ), Editura Sitech, Craiova, 2018, ISBN 978-606-11-6246-8,181 pag
 21. New Paradigms in Economic vol. III, (coautor ), LAP LAMBERT Academic Publishing, nr pages190, ISBN 978-3-659-34119-9
 22. Sisteme economice și sociale în noua evoluție a lumii, Editura Sigma, ISBN 978-606-727-246-9
 23. Sociologia și economia spirituală, (coauthor) București, Editura Sigma, ISBN 978-606-727-246-8
 24. Roboții – viitorul luminos al întregii omeniri, (coauthor) Editura Sitech, Colecția Control Engineering, Craiova, 2019, 150 pg, ISBN 978-606-11-6806-4
 25. Roboții – viitorul luminos al întregii omeniri, ediția a II-a revăzută și adăugită, (coauthor) Biblioteca de Sociologie, București, Editura Sigma, 2019, 147 pag., ISBN 978-606-9048-02-3
 26. COVID-19 din culisele pandemiei (coautor),  Craiova, Editura Sitech, 2020, 240 pag.,ISBN 978-606-11-7464-5
 27. COVID-19 la interfața economiei și societății (coautor), Craiova, Editura Sitech,  2020, 362 pag, ISBN 978-606-11- 7577-2
 28. Studii de biodiversitate și ecologie (coautor), Craiova, Editura Sitech, 2020, 140, pag. ISBN 978-606-11-7342-6
 29. COVID-19: evoluția pandemiei și concluzii (coauthor) – Editura Sitech, Craiova, 2021, ISBN 978-606-11-7863-6
 30. ONU la 76 de Ani,(coauthor), ­­ Editura Sitech, Craiova, 2021, ISBN 978-606-11-7926-8
 31. Să gândim dincolo de azi: modelul economic românesc în UE: România-Orizont 2040; contribuția- România 2040 : Roboții în economie și societate (coauthor), Editura Economică, București, 2021, ISBN 978-973-709-971-6

 

 

 

 

 

STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME

 

 1. „Brandigul de țară – Romania” (coautor), Bucureşti ,Editura Sigma, 2008; ISBN 978-973-649-417-8
 2. Dictionar de branding (coautor), Bucureşti, Editura Sigma, 2008, ISBN 978-973-649-571-7
 3. „Responsabilitatea socială corporativă şi dezvoltare durabilă ” (coautor) Bran, Școala Academică de Sociologie, 2009
 4. „Evolution of the phenomenon integration in Latin America (South America)” (coautor), București, Conferința internațională Universitatea Nicolae Titulescu Challenge of the Knowledge Society – 7Th Edition, 2013, în volumul conferinței
 5. „Rolul euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Exemplu: euroregiunea Siret-Prut“, (coautor), XVIII, Iaşi, Editura Tehnopress, 2013, 193 pag., ISBN 978-973-702-913-3
 6. „Financial Policy of the European Union and Poles of Growth”, (coautor), în volumul electronic al Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Financial and Monetary Economics” (FME), ediţia I, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu”, Bucureşti, Casa Academiei, 25 octombrie 2013, ISSN 2344-3642, pp. 200-206
 7. „Creative Entrepreneurship – Essential Means for Stimulating the Growth Polls”, publicat în 2013, volumul workshopului international : CNCS_ UEFISCDI ,ISBN 978-973-126-360-2/ Alba Iulia
 8. Despre Hirsch – Index”, (coautor), Business & Leadership, Bucuresti, Editura Craiova University Press, martie 2012
 9. „Medium Man And His Regenerate Energy”(coauthor), in Volume I of First International Conference EUSBR, Smart Print, Sibiu, 2012, ISBN 9788890730207
 10. „The role of Euroregions in sustainable development in the global crisis. Example: Siret-Prut „(coauthor), vol. XVIII, Iasi, Tehnopress Publishing, 2013, 193 pp., ISBN 978-973-702-913-3
 11. „Familia contează”,(autor), București, în Volumul „Îmbătrânirea activă. Studii și Cercetări”, Editura Oscar Print Publishing, 2014, ISBN 978-973-668-386-2
 12. „Franța” (autor),București, în volumul „Turism rural european”,Editura Sitech, Craiova, 2015,ISBN 978-606-11-5396-1
 13. „Peisajul cultural element important al patrimoniului turistic românesc”,(autor), București, în volumul„Sociologia și economia turismului”, Editura Oscar Print, București, colecția SociologicA, 2016, ISBN 978-973-668-424-1
 14. „Polii de creștere spirituali ai planetei”, (autor), București, în volumul „Antropologie și spiritualitate”, Editura Academiei Române, București, 2016, ISBN 978-973-27-2720-1
 15. „Noul model educational”, (coauthor) în volumul 100 de ani de învățământ. Perspectivele educației în următorii 100 de ani în România, Editura Hamangiu, București, 2018, ISBN 978-606- 27-1245-7
 16. „Vulnerabilitățile securității energetice a României”, (coauthor) în volumul Antropologie și demografie, Editura Academiei Române,2018,ISBN 978-973-27-2901-4

 

CAPITOLE ÎN STUDII DESPECIALITATE

 

 1. Particularități ale creșterii rolului entităților statale în contextul instituțiilor și al mecanismelor de funcționare a Uniunii Europene, Cap. 3, 3.2,

în studiul Implicații ale schimbărilor în raporturile de forțe dintre fenomenul globalizării și entitățile statale asupra creșterii și dezvoltării economice. Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, coordonat de Prof.univ.dr.Florin Bonciu în 2018 – inclus în “Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)”, sub-punctul  “6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală”, Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Dr. Napoleon Pop, Dr. Simona Moagăr Poladian

 1. Implicațiile României în cadrul Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER)

în studiul Un secol de relații economice și politice internaționale 1918-2018 – Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, 2018, coordonat de CSI Dr. Simona Moagăr Poladian inclus în din Domeniul strategic 6.  Sub-punctul 6.11. Cercetări retrospective privind evaluarea experienţelor şi a gândirii economico-sociale şi politice Centenar România 1918-2018 Coordonatori: Acad. Aurel Iancu, Prof. univ. dr. Victor Axinciuc, m.o.AR, Prof. dr. Constantin Ciutacu, Prof. dr. Florin Marius Pavelescu

 1. Inteligența artificială și roboții – componente semnificative ale celei de-a patra revoluții industrial. Efecte ale folosirii pe scară largă a roboților: dimensiuni economice și sociale. Cap II, pct. 2.2

în studiul Impactul utilizării pe scară largă a inteligenței artificiale și roboților asupra constituirii unei noi ordini economice internaționale. Recomandări pentru România. Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, coordonat de Prof.univ.dr.Florin Bonciu în 2019– inclus în “Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)”, sub-punctul  “6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală a României cu Uniunea Europeană – un proces necesar”, Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Dr. Napoleon Pop, Dr. Simona Moagăr Poladian

 1. Dimensiuni și implicații economice ale utilizării inteligenței artificiale și roboțilorImplicații asupra cercetării științifice și dezvoltării CAPIII, pct 3.4

în studiul Impactul utilizării pe scară largă a inteligenței artificiale și roboților asupra constituirii unei noi ordini economice internaționale. Recomandări pentru România. Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, coordonat de Prof.univ.dr.Florin Bonciu în 2019– inclus în “Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)”, sub-punctul  “6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală a României cu Uniunea Europeană – un proces necesar.”, Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Dr. Napoleon Pop, Dr. Simona Moagăr Poladian

 1. Către un nou tip de globalizare.Anii 2020: Mutarea accentului de la globalizare la regionalizare și bilateralism. CAPIII, pct.3.1

în studiul. Globalizarea orizont 2030: tendințe de trecere de la multilateralism la bilateralism. Implicații pentru România Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, coordonat de Prof.univ.dr.Florin Bonciu în 2020– inclus în “Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)”, sub-punctul  “6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală a României cu Uniunea Europeană – un proces necesar.”, Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Dr. Napoleon Pop, Dr. Simona Moagăr Poladian

 1. Către un nou tip de globalizare.Anii 2020: Impactul schimbărilor tehnologice asupra modului de reglementare a relațiilor economice internaționale, CAPIII, pct.3.2

în studiul. Globalizarea orizont 2030: tendințe de trecere de la multilateralism la bilateralism. Implicații pentru România Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, coordonat de Prof.univ.dr.Florin Bonciu în 2020– inclus în “Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)”, sub-punctul  “6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală a României cu Uniunea Europeană – un proces necesar.”, Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Dr. Napoleon Pop, Dr. Simona Moagăr Poladian

 1. Către un nou tip de globalizare.Anii 2020: Impactul schimbării raporturilor de putere la nivel mondial asupra modului de reglementare a relațiilor economice internaționale CAPIII, pct.3.2

în studiul Globalizarea orizont 2030: tendințe de trecere de la multilateralism la bilateralism. Implicații pentru România Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, coordonat de Prof.univ.dr.Florin Bonciu în 2020– inclus în “Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)”, sub-punctul  “6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Convergenţă reală şi nominală a României cu Uniunea Europeană – un proces necesar.”, Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Dr. Napoleon Pop, Dr. Simona Moagăr Poladian

 1. Susținerea fermierilor europeni afectați de impactul schimbărilor climatice. Exemple de bune practici în statele membre. CAPVII

în studiul Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii în Uniunea Europeană. Particularități pentru România. Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, Coordonator Dr. CSII Andreea Dragoi în 2021.Studiul face parte din Domeniul Strategic 6: Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a țării (economic, social, juridic, de mediu).6.5 Noile condiții de integrare și globalizare. Convergență reală și nominală. Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, Prof.dr. Napoleon Pop, Prof.Dr. Simona Moagăr-Poladian.

 1. Strategia energetică a Uniunii Europene și locul producției de energie din hidrogen în perioada 2021 – 2030. CAPIII,pct 3.1

în studiul Trecerea la economia bazată pe producerea energiei din hidrogen. Strategia Uniunii Europene în domeniu și implicații pentru România. Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, Coordonator:CSI Dr. Florin Bonciu în 2021. Studiul face parte  din “Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)”, sub-punctul  “6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, CSI Dr. Napoleon Pop, CSI Dr. Simona Moagăr Poladian

 1. Strategii adoptate de unele state member ale Uniunii Europene privind trecerea la producția energiei din hidrogen CAPIII, pct 3.2

în studiul Trecerea la economia bazată pe producerea energiei din hidrogen. Strategia Uniunii Europene în domeniu și implicații pentru România. Studiul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, Coordonator:CSI Dr. Florin Bonciu în 2021. Studiul face parte  din “Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea durabilă a ţării (economic, social, juridic, mediu)”, sub-punctul  “6.5 Noile condiţii de integrare europeană şi de globalizare. Coordonatori: Acad. Mugur Isărescu, CSI Dr. Napoleon Pop, CSI Dr. Simona Moagăr Poladian

 

  

LUCRĂRI  PUBLICATE ÎN REVISTE ISI ȘI PROCEEDING ISI

 

 1. „Technical means of preservation of renewable human energy’s” (coauthor), Procedia Elsevier Economic and Finance, Vol.3, 2012, pages 463-468
 2. „Sustainable development through entrepreneurial initiatives in Center Region, Romania”, (coautor), Procedia Elsevier Economic and Finance, Vol.15, 2014, pages 1065-1070
 3. „Human Resources in European Market in the Past Decade – A Sociological overview”, (coautor), Procedia Elsevier – Social and Behavioral Sciences, Volume 150, 15 September 2014, Pages 320–329
 4. „Theories Regarding the Role of the Growth Poles in the Economic Integration”,(coautor), Procedia Elsevier Economic and Finance, Vol.8, 2014, pages 262-267
 5. „Model of the Qualitative and Quantitative Analysis of the Growth Poles”,(coautor), International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2015, Bucharest
 6. „Negative Interest Rate Policy-the Concept, State of Affair and Effects”,(autor), BULGARIAN AND ROMANIA: COUNTRY MEMBERS OF THE EU, PART OF THE GLOBAL ECONOMYSofia, 2017, PARTENERI: Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for World Economy, Romanian Academy ISBN (print): 978-954-9313-08-6 ISBN (pdf): 978-954-9313-09-3
 7. „Psychological Causes of Economic Crises”,(coautor), in Transilvanian Review,(ISI), Volume: 27 Supplement: 1,  Pages: 255-261
 8. New Perspectives Regarding Rural Mountain Tourism in Spain and Romania. A Comparative Study în Luminița Chivu, Valeriu Ioan-Franc, George Georgescu, Jean-Vasile Andrei (eds.), The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018). Proceedings of ESPERA 2018, Peter Lang editions, 2018, pp. 829-840, ISBN 978-3-631-67332-4

 

 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE BDI

 1. „Latest financial crisis and state intervention in the economy “(coauthor), București, Revista Business& Leadership, Editura Universității Craiova, 2011
 2. Optimistic on crisis concept“,“(coautor), București, Revista Business& leadership, București, Editura Universității Craiova, 2011
 3. “Defining The Elements of New Scientific Disciplines Palynoforensics“ International Journal of Criminal Investigation, (coautor), București, 2011/vol1 issue2
 4. ”Kirlian effect. Proposals for use in forensic“, International Journal of Criminal Investigation, (coautor), București,2011/vol 1,issue3
 5. „Conceptie optimistă asupra crizei” (coautor), Iași, 2011, Analele Institutului Ghe.Zane, Editura Tehnopress
 6. „Elemente noi privind politica ratei de referință”, (coautor), București, 2011, Revista MegaByte
 7. CIS – încetinirea ritmului creşterii economice în 2013, relansarea moderată în 2014”, București, REM, Institutul de Economie Mondială, Academia Română, octombrie 2013
 8. „Piața aurului.Evoluții amețitoare – nivel 2014″,(coautor), București, Revista Economistul, nr.44-46 /2014
 9. „Europa multipolara – UE, Rusia, Turcia si SUA”,(coautor), București, Tribuna Economică, nr.14/2014
 10. Între Uniunea Eurasiatică și Drumul Mătăsii”,(coautor),București,Tribuna Economică, nr.34/2014
 11. Politica financiară a Uniunii Europene și polii de creștere,(coautor), București, Tribuna Economică nr. 35, 2014
 12. „Amendarea unui cartel de detergenți”,(autor), București, în Eurolex no3/2014, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 13. „Transparența ajutoarelor de stat”,(autor), București, în Eurolex no4/2014, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 14. „Financial Policy of the European Union and Poles of Growth” (co-author), the electronic volume of international scientific conference „Financial and Monetary Economics” (FME), edition, Financial and Monetary Research Centre „Victor Slăvescu” Bucharest Academy House, 25 October 2013, ISSN 2344-3642, pp. 200-206
 15. „Comparative Analysis of Polycentric Structures of Romania and other Countries. The Role Poles of Development”, (autor), București, Journal of Knowledge Management, Economics and Technologies, december issue, 2012, ISSN 2247-7756
 16. Afganistan and rare earths(coautor), in Global Economic Observer nr. 2/ 2013, Publicaţie oficială a Institutului de Economie Mondială şi a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti – ISSN 2343 – 9742, ISSN (online) 2343 – 9750, ISSN-L 2343 – 9742
 17. „Uniunea Economică Eurasiatică – o idee mai veche pe cale de a se materializa”,(coautor), București, Journal of Global Economics, ISSN 2343-9521,vol 6(2)2014,pp146-158
 18. „China – the most important and recent financial and monetary growth pole” (coauthor),București, în JFME, vol1/ 2014, pp146-152, ISSN 2392-9685
 19. „Japan, important financial growth pole of the planet”,(co-author), București, Knowledge Horizons – Economics ,Volume 7, No. 2, pp. 81–85, ProUniversitaria Print Publishing, 2015
 20. „Africa – un continent în transformare”, București, în volumul FME 2015, ISSN 2344-3642 BDI
 21. „Ajutorul de stat și principiul investitorului privat”,(autor), București, în Eurolex no1/2015, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 22. „Energiile regenerabile și ajutorul de stat . Studii de caz”,(autor), București, în Eurolex no2/2015, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 23. „Reforma impozitului corporativ în cadrul Uniunii Europene”,(autor), București, în Eurolex no3/2015, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 24. „Rețeaua europeană a competiției”,(autor), București, în Eurolex no4/2015, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 25. „Africa noile trenduri economice și geopolitice mondiale. Oportunități pentru România”,(autor), în Volumul de Studii,I -1.3, 1.4, Cap III -3.1, Cap IV- 4.7, Institutului de Economie Mondială, Editura Academiei Române,2015
 26. „Blocarea fuziunii pe piața telefoniei mobile din Anglia”,(autor), București, în Eurolex no1/2016, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 27. „O nouă revizuire a Directivei Prospectus”,(autor), București, în Eurolex no2/2016, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 28. „Noi reglementări pentru investițiile în capitalul de risc şi antreprenoriatul social”,(autor), București, în Eurolex no3/2016, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 29. „Implicații ale schimbărilor în raporturile de forțe dintre fenomenul globalizării și entitățile statale asupra creșterii și dezvoltării economice ”,(autor), în Volumul de Studii,III -3.2, Institutului de Economie Mondială, Editura Academiei Române,2017
 30. „Tendințe în economie, sociologie și spiritualitate”,(autor), în cartea Antropologie și educație, Editura Academiei Române, 2017, ISBN 978-973-27-2758
 31. „Multipolaritatea și economia spirituală”,(autor), în cartea Antropologie, sociologie, spiritualitate, București, Editura Sigma, 2017, ISBN 978-606-727-234-5
 32. „The future of the artificial intelligence in economics and management”,(autor), Brasov, Revista de Management nr.4/2017
 33. „Noi norme pentru consolidarea competențelor Autorităților Naționale de Concurență” (autor), EUROINFO nr. 2/ 2017, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 34. Investigația Comisiei Europene în cazul ajutorului de stat acordat companiilor multinaționale din Marea Britanie” (autor), EUROINFO nr. 4/ 2017, Revista Institutului de Economie Mondială, Academia Română
 35. Uniunea Europeană la 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, (autor ), Piata internațională, martie,2017, Revista Institutului de Economie Mondială
 36. Inițiativa cetățenească și referendumul în Uniunea Europeană, (autor ), Piata internațională, aprilie 2017, Revista Institutului de Economie Mondială
 37. „The Treaty CETA- the Trojan horse of Europeanization”, (coauthor), Global Economic Observer vol 5, nr. 2/2017, ISSN 2343-9750
 38. Pachetul de măsuri ale Comisiei Europene privind încălcarea obligațiilor de către statele membre uniunii europene”, (autor ), Revista Euroinfo Vol 2, nr. 2 /2018, ISSN 1582-9723
 39. „Noi obiective și măsuri de reciclare în cadrul economiei circulare a Uniunii Europene”, (autor ), Revista Euroinfo Vol.2, nr.6/2018, ISSN 1582-9723
 40. „Adaptarea principiului subsidiarității și proportionalității la noile obiective ale Uniunii Europene”, (autor), Revista Euroinfo Vol.2, nr.7/2018, ISSN 1582-9723
 41. „Suplimentarea fondurilor pentru promovarea produselor agricole provenind din UE”, (autor), in Piata Internațională nr. 3/2018, Revista Institutului de Economie Mondială
 42. „Opțiuni pentru viitorul bugetului UE și implicațiile acestora”, (autor), in Piata Internațională nr. 8/2018, Revista Institutului de Economie Mondială
 43. „Noi instrumente pentru consolidarea Uniunii Economice și Monetare europene”, (autor), in Piata Internațională nr. 23/2018, Revista Institutului de Economie Mondială
 44. „Starea Uniunii Europene în 2018 și provocările viitoare”, (autor), in Piata Internațională nr. 37/2018, in Piata Internațională nr. 23/2018, Revista Institutului de Economie Mondială
 45. „Artificial Intelligence (AI) – the technology that shapes the world”, (coauthor), in Global Economic Observer6 nr.2, 2018, ISSN 2343-9750
 46. „Globalization and the impact on demography”, (coauthor), in revista Annales of the „Constantin Brâncuși”, University of Târgu-Jiu, Economic Series, Issues nr. 3/2018
 47. Regulamentul Comisiei Europene privind geoblocarea în comerțul electronic, Revista Euroinfo nr.10 /2019, ISSN 1582-9723
 48. Evoluții recente în comerțul internațional cu gaze naturale lichefiate – Piata internatională nr.16/2019 – Revista Institutului de Economie Mondială
 49. În 2019, Zilele europene ale dezvoltării combat inegalitatea, Piata internatională nr.26/2019 – Revista Institutului de Economie Mondială
 50. BEI finanțează cercetarea energiei curate de fuziune de către ENEA, Piata internatională nr.38/2019 Revista Institutului de Economie Mondială
 51. ITER – cel mai mare reactor de fuziune nucleară din lume – în Piața internațională nr.10/2021, Revista Institutului de Economie Mondială
 52. Primul plan strategic al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2024 – în Piața internațională nr.12/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 53. Reuniunea COP-26 pentru o economie neutră din punct de vedere climatic – în Piața internațională nr.14/20211, Revista Institutului de Economie Mondială
 54. Reciclarea deșeurilor electronice – în Piața internațională nr.16/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 55. Summitul social european de la Porto – în Piața internațională nr.19/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 56. Direcții de reformă în politica agricolă comună – în Piața internațională nr.21-22/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 57. Propunerea de buget al Uniunii Europene pentru anul 2022 – în Piața internațională nr.24/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 58. Evoluții recente în cadrul OPEC în Piața internațională nr.28/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 59. Noi tendințe în industria auto la nivel global în Piața internațională nr.33/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 60. Transformarea sistemelor alimentare la nivel global – în Piața internațională nr.36/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 61. Tendințele prețurilor unor produse alimentare de bază în Piața internațională nr.36/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 62. Noile misiuni ale Comisiei Europene în abordarea provocărilor majore în Piața internațională nr.40/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 63. Noul angajament al Comisiei Europene pentru zona arctică în Piața internațională nr.42/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 64. Comisia Europeană suplimentează Fondul de adaptare la schimbările climatice în Piața internațională nr.46/2021- Revista Institutului de Economie Mondială
 65. Noi măsuri ale Comisiei Europene pentru impulsionarea piețelor de capital bază în Piața internațională nr.50-51/2021 Revista Institutului de Economie Mondială
 66. The development of the planet impacted by climate change în Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 5/2021
 67. The global food situation in pandemic context 2021 in Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 5/2021
 68. The modifications of the migration determined by the pandemic Covid-19 în revista Journal of Defense Resources Management (JoDRM), no.12, 12:2(2021): 291-296
 69. Telemunca pe plan european și global. Perspective pe termen mediu și lung. European and Global Telework. Medium And Long Term Perspectives in EUROINFO, Vol.5, nr.1/2021

 

 

LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CONFERINȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 

 1. „Controlul social pozitiv în organizaţie prin inovaţie” (coautor), București, Conferinţa România după 20 de ani:schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?, Organizatori: ICCV și Asociația Română de Sociologie, 12-13 februarie 2010
 2. „Principiile unui nou model educațional în societatea cunoașterii “(coautor), București, Conferința internațională “Challenges of the Knowledge Society” Nicolae Titulescu University Bucharest, April, 23-24 th 2010
 3. „Avatarurile strategiilor Uniunii Europene (coautor), Iași, Universitatea “Al. I. Cuza” Simpozion Internațional “ Universul Știintelor , 20 august 2010
 4. „A new educational model from the perspective of the knowledge society” (coautor), București, Conferința internațională „Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere” Universitatea Titu Maiorescu, 29-30 octombrie 2011
 5. ”Efectul Kirlian. Propuneri de utilizare în domeniul criminalisticii”, (coautor) Conferința Națională Vatra Dornei, Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă AOSR 23 septembrie 2011
 6. „Concepție optimistă asupra crizei”(coautor), Iași, Conferința internațională, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Ghe. Zane” Academia Română, 16 septembrie 2011
 7. „Elemente noi privind politica ratei de referință (coautor), București, Conferința internațională „Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere”, Universitatea Titu Maiorescu ,11-12 noiembrie 2011
 8. „Antreprenoriatul Creativ – mijloc esențial pentru stimularea Polilor de creștere” (autor), Alba Iulia, Atelier Internațional experimental „Antreprenoriat de succes -Modele și tendințe curente”, 29- 31 martie 2011
 9. „Mijloace tehnice de conservare a energiei regenerabile umane”, (coautor), București, International Workshop – Noua Energie și oportunitate de afaceri în Europa de Est, 6 – 12 iunie 2012
 10. „Omul mediu și energia lui regenerabila” (coautor), București, Conferința internațională  EUBSR UE, Universitatea Dimitrie Cantemir, 3-5 mai 2012
 11. „Iminența unui nou model educațional planetar” (coautor), Tirana, Conferința Internațională, 11-15 mai 2012
 12. „Industria – un pilon al dezvoltării puterii economice și sociale. Secvențe din România „(coautor), Stellenbosch, Africa de Sud, Congresul XVI de istoria economică, iulie 2012
 13. „Mijloace tehnice de conservare a energiei regenerabile umane” (coautor), Târgu Mureș, Conferința internațională “Emerging Markets Queries in Finance and Business” 24-27 octombrie 2012,
 14. „Evolution of the phenomenon integration in Latin America (South America)” (coautor), București, Conferința internațională Universitatea Nicolae Titulescu Challenge of the Knowledge Society – 7Th Edition, 30-31 mai 2013
 15. „Integration and regionalization. The role of growth poles in development”, Sofia, Seminar Internațional „Agora”, Institutul pentru Economie Naţională al Academiei Bulgare de Ştiinţe, 19.06.2013
 16. „Imaginea energetică a persoanei – factor decisiv în dezvoltarea afacerilor”,(coautor), București, Conferința internațională, AUB-SAS, 30 octombrie 2013
 17. „International attitude regarding treasuring gold – a challenge of new changes of international law”, Oradea, Conferința internațională, “PROSPECTS AND CHALLENGES OF 21ST CENTURY LAW”,17-18 October 2013
 18. „Human resources in European market in the past decade” (coautor), Iaşi, Conferinţa internaţională “ADVANCEMENTS IN THE THEORY OF ECONOMIC DECISIONS UNDER RISK AND UNCERTAINTY CONDITIONS”, ediţia a 28-a, Zilele Academice Ieşene, 19 octombrie 2013
 19. „The role of the growth poles in the economic integration” (coautor), București, Conferinţa ştiinţifică internaţională “STRATEGII XXI”, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 14 noiembrie 2013
 20. „Theories regarding the Role of the Growts Poles and the Economic Integration”, Conferinţa internaţională a Institutului Naţional de Cercetări Economice, ESPERA 2013, Casa Academiei Române, 12 decembrie 2013
 21. „Tendințele actuale și de perspectivă pe piața aurului. Opinii internaționale despre tezaurizarea aurului“,(coautor), București, Conferinţa ştiinţifică internaţională, Institutul de Economie Mondială, Casa Academiei Române, 16 decembrie 2013
 22. „Financial Policy Of The European Union And Poles Of Growth”, (coautor), Iași, Congresul ştiinţific internaţional, „Pregătim viitorul promovând excelenţa”, 27 februarie- 01 martie 2014
 23. „Criza recentă. Învățăminte pentru viitor” (coautor), București, Colocviu European, „Managementul crizelor bancare. Insolvenţa şi falimentul”, Asociația Europeană de Drept Financiar Bancar –România, 03-05 aprilie 2014
 24. „Opinii și soluții la criza actuală”,(coautor), București, Simpozionul Fr.I. Rainer-2014, Antropologie și societate, 09-10 aprilie 2014
 25. „Growth poles. Related concepts“(coautor), București, Conferința ştiinţifică internațională „Challenges of Doing Business in the Global Economy „, 17.05.2014
 26. „Human Resources in European Market in the Past Decade – A Sociological overview”,(coautor), Roma, Italia, ,10th International Strategic Management Conference, 19-21 iunie 2014
 27. „The fourth integratory force on the planet”,(coautor), Chișinău, Republica Moldova, Conferința internațională „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”, 27 iunie 2014
 28. „The regionalization of the Rare Earths Elements”,(coautor), Rejkyavick, Islanda, Conferința internatională ISEE, 12 august 2014
 29. “Determination Of The Effects Of Growth Poles In Economic And Social Development In Romania”, Sofia, Bulgaria, Conferința internatională “Economic Growth: Stimuls And Constraints”, 6-7 octombrie 2014
 30. „China – The Most Important And Recent Financial And Monetary Growth Pole, (coautor), București, Conferința internațională CCFM, 26 octombrie 2014
 31. „Poli de creștere regionali. Studiu de caz ‒ Africa”, Iași, Congres Internațional, 27.02-01.03 2015
 32. „Polii de creștere. Orientările strategice – elemente esențiale ale Strategiei de Creștere și Dezvoltare Durabilă”, București, Simpozionul “ZILELE FR.I.RAINER – 2015”, 23-24 Aprilie 2015
 33. „Observations regarding creating BRICS Bank”(co-author),International Conference with the subject”Legal Issues in the banking and financial current” Christian University „Dimitrie Cantemir”, Bucharest, May 27, 2015
 34. „Romanian Rural Turism in the contect of sustanaible development.Present and prospects”, Vatra Dornei, International Conference, 28-30 May 2015
 35. „Japan, important financial growth pole of the planet”(coautor), București, Conferinţa internaţională „Challenges of doing Business in the Global Economy”CBGE, 22-23 Mai 2015
 36. „A successful personal management model: Robert Kiyosaki” Academic School of Sociology with subject „Sociology and Psychology of management”, Predeal, 23 – 26 August 2015
 37. „Les cinq forces qui changent radicalement l’Humanité”, (coauthor), Sofia, Bulgaria, Conferința Internațională CRG, 17-20 Septembrie 2015
 38. „Banca Mondială: 70 de ani care au zguduit lumea”, (coauthor), Iași, Conferința Internatională Fuzzy Sistems in Economy, 25 Septembrie 2015
 39. „Africa – un continent în transformare”,București, Conferința Internatională Financial and Monetary Economics – FME 23-25 October 2015
 40. ”The Summit Meetings for the Prosperity of the Planet” (coautor), Pitești, International Scientific Conference ”Accounting and Finance – The Global Language in Business”, 1-st edition, Facultatea de Finanțe și Contabilitate a Universității ”Constantin Brâncoveanu”, 18 martie 2016
 41. ”Theory of Zero Rate”, (coauthor), Dubrovnik, la 9-th International Conference on Social Sciences, April 8-9, 2016
 42. ”Some aspects regarding psychological causes of economics crisis” (coautor), Polovragi, Gorj County, Romania, 4-th edition International Conference “Information Society and Sustainable Development” (ISSD), April 14th-15th, 2016
 43. „Polii de creștere spirituali ai planetei”, București,(autor),Simpozionul Francisc I. Rainer, ”Antropologie și spiritualitate”, Academia Română, București, 21 aprilie 2016
 44. ”Towards a New Economic Crisis” (coautor), Sibiu, Conferința internațională IECS, ediția a XXIII-a, organizată de Facultatea de Științe Economice a Universității Lucian Blaga din Sibiu, 20 mai 2016
 45. ”Moda dobânzilor negative” (coautor), București, Sesiunea științifică de primăvară a Academiei Oamenilor de Știință, 28 mai 2016
 46. ”The Financial and Fiscal European Union” (coautor), București, Conferința internațională FiPeC 2016, organizată de Centrul de Cercetări Financiare și Monetare Victor Slăvescu al Academiei Române, 16 iunie 2016
 47. ” Exit Strategies in the Euro Zone” (coautor), București, Conferința internațională Annual International Scientific Conference, 4th Edition Financial and Monetary Economics – FME, 21 octombrie 2016
 48. ”Bulgaria and Romania in Context of Danube Project” (coautor), București, Masa Rotundă România – Bulgaria, “The Impact of Global Economic and Social Transformations on Romania and Bulgaria”, București 16 noiembrie 2016”
 49. EU- China relation. New direction and New priorites (autor), Masa Rotundă România – China “EU and China: finding solutions to regional and global challenges”, București 15 noiembrie 2016
 50. ”Comparative economic evolution of Bulgaria and Romania – prospects to improve the bilateral economic relations”(coautor) la Conferința științifică internațională“Romania and Bulgaria in the Context of European Integration and Globalization“ București 17 noiembrie 2016
 51. ”Present and Future. Main lines of Evolution” (coautor) la Conferința științifică internațională ”Europe under Pressure – The Social and Economic Crisis”, Pitești, Unversitatea Constatin Brâncoveanu, 18 noiembrie 2016
 52. ”De la un PIB la altul. Analiză discontinuă și propuneri” (”From one to another GDP. Discontinuous analysis and proposals”) (coautor), Conferința științifică internatională ”Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gheorghe Zane”, Iași, 25 noiembrie 2016
 53. ”The Importance of The Community Mediation. An Example of Practical Course” (coautor) la The First Scientific International Conference: Globalization Economic, Social and Moral Implications, 7-8 April 2017, Beltsville, Maryland, USA
 54. ” Gheorghe Lazăr – Matricea spirituală a profesorului român” la ediţia I a Şcolii Academice de Vară cu tema ”Gheorghe Lazăr – fondator al învăţământului în limba română”, Avrig, 8-10 iunie 2017
 55. ”EuroZone: strategies for exit” (coautor), Interantional Conference ICATED, Iasi, 05 October 2017
 56. ”The global phenomenon and the forces creative that changing entirely the humanity” (coautor), International Conference Ecotrend, 21 October 2017, Pitești
 57. ”Future of virtual currency”, (coautor), International Conference FME 5th Edition, 27 October 2017, Bucharest
 58. ”Ten years from the beginning of the most important planetary economic crisis” (coautor),International Conference CoDRM 2017, 9-10 November 2017
 59. ”Perspectives of universal minimum wage ” (coautor),International Conference UCB Pitesti, November 2017
 60. ”Aspectele semnificative ale resurselor umane în Uniunea Europeană” (autor), Sesiunea AOȘR, 30 martie 2018
 61. ”Globalization and Impact On Demography” (coautor), International Conference “Information Society and Sustainable Development” (ISSD), Tg- Jiu,April 27-28, 2018
 62. ”100 YEARS OF DEMOGRAPHY IN ROMANIA: 1918-2018″,(coautor), International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2018, 24-25 Mai  Bucharest
 63. ”100 De Ani De Ştiinţele Economice la Academia Română”,(coautor), International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2018, 24-25  Mai  Bucharest
 64. ”Strategii eficiente în economia turismului montan din Franţa – Modele de analiză aplicabile în turismul montan din România”, (coautor), International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2018, 24-25 Mai  Bucharest
 65. ”Noi perspective privind turismul rural montan în Spania și România – Studiu comparativ”, (coautor), International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2018, 24-25 Mai  Bucharest
 66. ”Profesorul Onisifor Ghibu – Ocrotitor al demnității naționale”,(autor), Școala Academică Gheorghe Lazăr, 31 mai – 01 iunie 2018, Avrig
 67. ”Un model de strategie de creștere și dezvoltare durabilă în zona montană. Fundamentele, obiectivele și axele strategiei”, (coautor), – Conferința națională CEMONT ”Componente semnificative ale specificității economico-sociale din zonele montane și orizonturi de dezvoltare sustenabilă”, Vatra Dornei, 31 august -02 septembrie 2018
 68. ”The Growth of the Bank”,(coautor), International Conference FME, București, 19 octombrie 2018
 69. ”Trends in the evolution of Mondialization in 2018, (coautor), International Conference ECOTREND, Jiu, 26-27 octombrie 2018
 70. ”The groups that model the planet”,(coautor),, International Conference Defence Resources Management, Brasov, 8-9 november 2018
 71. ”Romanian Economy pending the U.E. presidency”,(coautor), – International Scientific Workshop Ro_Bg country members of UE-part of global Economy, Sofia, 10 december 2018
 72. ”Date noi despre organismele modificate genetic”,(coautor), – Conferința internațională „Piețele agricole și spațiul rural în contextul modernizării și simplificării politicii agricole comune”, București 11 decembrie 2018
 73. ”The gas pipeline and the european economy”, International Conference ISSD 6th edition, Tg- Jiu, 10-11 .05.2019
 74. ”Agenda 2030 și biodiversitatea. Conferința Științifică internațională.” Ecosanogeneza și Dezvoltarea Durabilă”, CSCBAS, Academia Română, București, 22.05.2019
 75. ”European Union structural funds, prezentare conferință la Memorial University, Grenfell Campus, Canada, May 8, 2019
 76. ”Integration And The Role Of Growth Poles In Development”, prezentare conferință la Memorial University, Grenfell Campus, Canada, May 9, 2019
 77. ”Renewable Energy And Un Agenda 2030, prezentare conferință la Memorial University, Grenfell Campus, Canada, May 10, 2019
 78. ”Politicile Uniunii Europene privind reducerea poluării aerului, Conferința Științifică internațională ”Poluarea aerului”, CSCBAS, Academia Română, București, 05.06.2019
 79. ”The Disappearance of some Species. Measures and Solutions for their Protection”, International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2019, 10-11 October Bucharest
 80. ”Worldwide Distribution of Robots. Evolution and Perspectives, International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2019, 10-11 October Bucharest
 81. ”Stilul de viață. Conexiuni pentru diminuarea pierderilor alimentare, Conferința Științifică internațională ” Ziua Mondială a Alimentației”, CSCBAS, Academia Română, București, 16.10.2019
 82. ”The climate changes captivated in the revolut thinking”, International Conference ECOTREND, Tg.Jiu 09 Noiembrie 2019
 83. ” New Perspectives, International Conference CoDRM” DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT in the 21st Century, DRESMARA, Brasov, 07-08.11.2019
 84. ”Paradigme actuale ale pieței alimentelor”, Conferința Științifică internațională cu tema”Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural din perspectiva politicii agricole comune” IEA, Academia Română, București, 11.12.2019
 85. ”The value of circular economy in the global supply chains” ,Conferința internațională ISSD, ediția VII, Tg Jiu 11-12 Septembrie 2020
 86. ”The effects of the Pandemic of Covid – 19 on the migration”, Conferința internațională ISSD, ediția VII, Tg Jiu 11-12 Septembrie 2020
 87. ”The role of the fundamental drivers in the transit to circular economy”, Conferința internațională IECS, ediția 27, Sibiu, 30 octombrie 2020
 88. ”World and european prevalence of robot”s, ESPERA 2020, Bucuresti, 25 noiembrie 2020
 89. ”The major challanges of the Romanian economy in the context of the pandemic”, Conferința internațională ECOTREND ediția XVII, Tg Jiu,11-12 decembrie 2020
 90. ”Modificari ale caracteristicilor globalizării în perioada 2010-2020”, Conferința de toamnă 2020, AOSR
 91. ”Towards a European hydrogen ecosystem, International Scientific Conference ”Accounting and Finance – the global languages in business”, 6th Edition, Pitesti, April 16, 2021
 92. ”Climate impact on sustainable development on Earth, International Scientific Conference Information society and sustainable development- ISSD 2021, September 10-11, 2021 Târgu-Jiu
 93. ”The paradoxes of the world food situation in actual context”, International Scientific Conference Information society and sustainable development- ISSD 2021, September 10-11, 2021 Târgu-Jiu
 94. ”Europeanization: the new challenges need new solutions”, International Scientific Conference Knowledge Economy Challenges of the 21st Century, UCB , November 2021, Pitești
 95. ”The EUROPEAN UNION’S energy strategy and the place of hydrogen energy production in the period 2021-2030”, International Scientific Conference Knowledge Economy Challenges of the 21st Century, UCB , November 2021, Pitești
 96. ”Free Trade Areas And The Fiscals Havens”,(coautor), International Scientific Conference, FME, Bucharest , 22 October 2021
 97. ”Banking Policies in 2020 – 2021”,(coautor), International Scientific Conference, FME, Bucharest , 22 October 2021
 98. ”Politica Uniunii Europene privind sectorul agricol în contextul crizei COVID-19 și al schimbărilor climatice, Sesiune științifică internațională „Viabilitatea fermelor și dezvoltarea rurală durabilă în contextul actualelor priorități ale UE privind agricultura și mediul”, București, 8 decembrie 2021
 99. ”The gas pipeline and the european economy”, International Conference ISSD 6th edition, Tg- Jiu, 10-11 .05.2019
 100. ”Agenda 2030 și biodiversitatea. Conferința Științifică internațională.” Ecosanogeneza și Dezvoltarea Durabilă”, CSCBAS, Academia Română, București, 22.05.2019
 101. ”European Union structural funds, prezentare conferință la Memorial University, Grenfell Campus, Canada, May 8, 2019
 102. ”Integration And The Role Of Growth Poles In Development”, prezentare conferință la Memorial University, Grenfell Campus, Canada, May 9, 2019
 103. ”Renewable Energy And Un Agenda 2030, prezentare conferință la Memorial University, Grenfell Campus, Canada, May 10, 2019
 104. ”Politicile Uniunii Europene privind reducerea poluării aerului, Conferința Științifică internațională ”Poluarea aerului”, CSCBAS, Academia Română, București, 05.06.2019
 105. ”The Disappearance of some Species. Measures and Solutions for their Protection”, International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2019, 10-11 October Bucharest
 106. ”Worldwide Distribution of Robots. Evolution and Perspectives, International Conference Economic Scientific Research -Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2019, 10-11 October Bucharest
 107. ”Stilul de viață. Conexiuni pentru diminuarea pierderilor alimentare, Conferința Științifică internațională ” Ziua Mondială a Alimentației”, CSCBAS, Academia Română, București, 16.10.2019
 108. ”The climate changes captivated in the revolut thinking”, International Conference ECOTREND, Tg.Jiu 09 Noiembrie 2019
 109. ” New Perspectives, International Conference CoDRM” DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT in the 21st Century, DRESMARA, Brasov, 07-08.11.2019
 110. ”Paradigme actuale ale pieței alimentelor”, Conferința Științifică internațională cu tema”Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural din perspectiva politicii agricole comune” IEA, Academia Română, București, 11.12.2019
 111. ”The value of circular economy in the global supply chains” ,Conferința internațională ISSD, ediția VII, Tg Jiu 11-12 Septembrie 2020
 112. ”The effects of the Pandemic of Covid – 19 on the migration”, Conferința internațională ISSD, ediția VII, Tg Jiu 11-12 Septembrie 2020
 113. ”The role of the fundamental drivers in the transit to circular economy”, Conferința internațională IECS, ediția 27, Sibiu, 30 octombrie 2020
 114. ”World and european prevalence of robot”s, ESPERA 2020, Bucuresti, 25 noiembrie 2020
 115. ”The major challanges of the Romanian economy in the context of the pandemic”, Conferința internațională ECOTREND ediția XVII, Tg Jiu,11-12 decembrie 2020
 116. ”Modificari ale caracteristicilor globalizării în perioada 2010-2020”, Conferința de toamnă 2020, AOSR
 117. ”Towards a European hydrogen ecosystem, International Scientific Conference ”Accounting and Finance – the global languages in business”, 6th Edition, Pitesti, April 16, 2021
 118. ”Climate impact on sustainable development on Earth, International Scientific Conference Information society and sustainable development- ISSD 2021, September 10-11, 2021 Târgu-Jiu
 119. ”The paradoxes of the world food situation in actual context”, International Scientific Conference Information society and sustainable development- ISSD 2021, September 10-11, 2021 Târgu-Jiu
 120. ”Europeanization: the new challenges need new solutions”, International Scientific Conference Knowledge Economy Challenges of the 21st Century, UCB , November 2021, Pitești
 121. ”The EUROPEAN UNION’S energy strategy and the place of hydrogen energy production in the period 2021-2030”, International Scientific Conference Knowledge Economy Challenges of the 21st Century, UCB , November 2021, Pitești
 122. ”Free Trade Areas And The Fiscals Havens”,(coautor), International Scientific Conference, FME, Bucharest , 22 October 2021
 123. ”Banking Policies in 2020 – 2021”,(coautor), International Scientific Conference, FME, Bucharest , 22 October 2021
 124. ”Politica Uniunii Europene privind sectorul agricol în contextul crizei COVID-19 și al schimbărilor climatice, Sesiune științifică internațională „Viabilitatea fermelor și dezvoltarea rurală durabilă în contextul actualelor priorități ale UE privind agricultura și mediul”, București, 8 decembrie 2021