Viorica Ana ChișuE-mail: chisu.viorica@gmail.com

 

Postdoc. Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C.Kiriţescu”

Ph.D. Academia de Studii Economice București

D.E.S.S. Universitatea Quebec, Canada

Licențe: Litere, Universitatea Al. I. Cuza, Iași; Drept, Universitatea București

Președinte, membru fondator Fundația Resurse Umane România

Senior editor revista CAPITAL (atestat ziarist profesionist UZP)

Profesor asociat SNSPA și Universitatea Titu Maiorescu

Expert A în proiecte POSDRU

Coordonator și trainer programe de perfecționare IRECSON

 

Cărți

Manualul specialistului în resurse umane, Casa de Editură IRECSON, 2002

Posturi, salarii şi …beneficii, Editura IRECSON, 2005

Managementul competențelor în societatea cunoașterii, Ed. Academiei Române, 2013

 

Studii

Studii și articole de specialitate publicate săptămânal în Capital și Societatea de presă Realitatea Românească, începând cu anul 1990

Dezvoltarea talentelor în companii. Specializarea profesională, Congres internațional FRUR, 2002

Skills management, a base for increasing economic competitivity in Romania, Economia, Seria Management, 2012

Competencies graduates with higher education and the needs of business enterprises, 19th International Economic Conference Sibiu – Proceedings IECS 2012

New skills for new times. The impacts of globalization and economic crisis in higher education, GEBA International Conference Iași –  Proceedings 2012

Comunicarea online în instituții de învățământ superior românești și europene,  Conferința internațională Jurnalismul și literatura: similitudini și diferențe, Oradea – Caiete critice, 38 (3), 2018

Moderator sesiuni ştiinţifice, work-shop-uri şi reuniuni cu caracter profesional în cadrul FRUR, ASE – AIESEC, SNSPA, IRECSON, CODECS, Catalyst Solutions-Top Talents.

 

Cursuri publicate

Managementul strategic al resurselor umane; Recrutare şi selecţie; Comportamentul organizaţional; Managementul potenţialului de înlocuire; Formarea şi perfecţionarea personalului; Cultura organizaţională; Managementul schimbării, note de curs, IRECSON, 2000 prima ediţie, ulterior ediţii anuale modificate şi completate.

Managementul strategic al resurselor umane, SNSPA, note de curs, 2003, prima ediţie.

Formarea personalului şi dezvoltarea carierei, SNSPA, note de curs, 2003, prima ediţie.

Managementul resurselor umane, UTM, note de curs, 2015.

Marketing, UTM, note de curs, 2015.

 

Distincţii

Nominalizare: Top 10 zece jurnalişti economici reprezentativi din România – Studiu de cercetare GFK

Nominalizare: Who is Who, Elveţia.

Nominalizare: Dictionary of International Biography, International Biographical Centre din Marea Britanie – Research of the International Biographical Centre