Accesul deschis este un set de principii și practici prin care rezultatele cercetării sunt distribuite online, fără taxe de acces sau alte bariere. Accesul deschis a început să fie căutat și oferit în întreaga lume de către cercetători atunci când posibilitatea în sine a fost deschisă de apariția publicării online. Accesul deschis conduce la atenuarea inegalității sociale cauzate de restricționarea accesului la cercetarea academică.

Toate articolele publicate în revistă sunt cu acces deschis (open access). Articolele sut publicate gratuit și vor putea fi accesate gratuit pe site-ul web al revistei, atât în format HTML, cât și în format PDF pentru numerele revistelor care au apărut deja.

Accesul deschis implică disponibilitatea gratuită a articolelor pe internet, permițând utilizatorilor să le citească, să le descarce, să le copieze, să le distribuie, să le tipărească imprime, să caute articolul dorit sau să publice un link către textele complete ale acestor articole. Articolele pot fi folosite în orice scop legal, conform licenței fiecărui articol, fără bariere financiare, legale sau tehnice.

Autorii păstrează integral drepturile de autor asupra articolelor publicate, și dreptul de a fi recunoscuți ca autori și citați în mod corespunzător, conform Inițiativei pentru acces deschis de la Budapesta (BOAI).

Toate manuscrisele transmise spre publicare, în cazul în care autorul nu specifică altfel, vor fi publicate sub licență CC BY-NC-ND, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. În cazul în care autorul dorește ca articolul său să fie publica sub o altă licență guvernată de Creative Commons, (https://creativecommons.org/about/cclicenses/),  poate specifica acest lucru. Tipurile de licență Creative Commons utilizate în prezent sunt următoarele:

  • CC BY: Această licență permite reutilizatorilor să distribuie, să remixeze, să adapteze și să construiască pe baza materialului în orice mediu sau format, atâta timp cât atribuirea este atribuită creatorului. Licența permite utilizarea comercială.
  • CC BY-SA: Această licență permite reutilizatorilor să distribuie, să remixeze, să adapteze și să construiască pe baza materialului în orice mediu sau format, atâta timp cât atribuirea este atribuită creatorului. Licența permite utilizarea comercială. Dacă remixați, adaptați sau construiți pe baza materialului, trebuie să licențiați materialul modificat în condiții identice.
  • CC BY-NC: Această licență permite reutilizatorilor să distribuie, să remixeze, să adapteze și să construiască pe baza materialului în orice mediu sau format numai în scopuri necomerciale și numai atâta timp cât atribuirea este atribuită creatorului.
  • CC BY-NC-SA: Această licență permite reutilizatorilor să distribuie, să remixeze, să adapteze și să construiască pe baza materialului în orice mediu sau format numai în scopuri necomerciale și numai atâta timp cât atribuirea este atribuită creatorului. Dacă remixați, adaptați sau construiți pe baza materialului, trebuie să licențiați materialul modificat în condiții identice.
  • CC BY-ND: Această licență permite reutilizatorilor să copieze și să distribuie materialul pe orice mediu sau format numai în formă neadaptată și numai atâta timp cât atribuirea este atribuită creatorului. Licența permite utilizarea comercială.
  • CC BY-NC-ND: Această licență permite reutilizatorilor să copieze și să distribuie materialul pe orice mediu sau format numai în formă neadaptată, numai în scopuri necomerciale și numai atâta timp cât atribuirea este atribuită creatorului.