Home » Arhiva » Articole » Ce este ipoteza Riemann și de ce nu poate fi demonstrată

Ce este ipoteza Riemann și de ce nu poate fi demonstrată

0,00 lei

Descriere

Pomparău, Constantin (2023), Ce este ipoteza Riemann și de ce nu poate fi demonstrată, Cunoașterea Științifică, 3:1, 91-114, DOI: 10.58679/CS24191, https://www.cunoasterea.ro/ce-este-ipoteza-riemann-si-de-ce-nu-poate-fi-demonstrata/

 

What is the Riemann hypothesis and why it cannot be proved

Abstract

This will explain the solution to the problem of the Riemann hypothesis as it was officially described1 by E. Bombieri, from the Clay Mathematical Institute and provide a realistic argumentation for it.

The goal is to clarify the mathematical theoretical context of the problem and to give a correct answer to the problem raised by Riemann, from this new perspective.

Until now, there have only been unsuccessful attempts to demonstrate the correctness of the hypothesis, but the same premises have been used to solve a problem that actually has a different interpretation.

The result is one of the natural consequences of a larger personal interdisciplinary study2 that includes the role of mathematics in the formalized expression of reality.

A theoretical approach was used that better clarifies the involved mathematical formalism.

Solving the problem, because it is not a demonstration of the hypothesis, has a major impact on the elementary mathematical concepts that are currently being used, by defining them more precisely. At the same time, it shows that the Riemann hypothesis does not have implications in the study of prime numbers, but of sub-Euclidean domains. The impact on the understanding of physics in general and on quantum physics in particular is also important.

Keywords: Riemann hypothesis, sub-Euclidean loci, prime numbers, calculus

Rezumat

Prin aceasta se va explica soluţionarea problemei ipotezei Riemann aşa cum a fost ea oficial descrisă1 de E. Bombieri, de la Institutul Matematic Clay şi furnizarea unei argumentaţii realiste pentru aceasta.

Scopul este de a lămuri contextul teoretic matematic al problemei şi de a da un răspuns corect la problema ridicată de Riemann, din această nouă perspectivă.

Până acum nu au fost decât încercări nereuşite de a demonstra corectitudinea ipotezei, dar s-au folosit aceleaşi premise pentru rezolvarea unei probleme ce are de fapt o altă interpretare.

Rezultatul este una din consecinţele fireşti ale unui studiu interdisciplinar personal2 mai amplu ce include rolul matematicii în exprimarea formalizată a realităţii.

S-a folosit o abordare teoretică ce lămureşte mai bine formalismul matematic implicat.

Soluţionarea problemei, căci nu este o demonstraţie a ipotezei, are un impact major asupra conceptelor matematice elementare cu care se operează în prezent, prin definirea lor mai precisă. Totodată arată că ipoteza Riemann nu are implicaţii în studiul numerelor prime, ci al domeniilor subeuclidiene. Deasemeni este important impactul asupra înţelegerii fizicii în general şi asupra fizicii cuantice în special.

Cuvinte cheie: ipoteza Riemann, locusurile subeuclidiene, numere prime, calcul

 

CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 3, Numărul 1, Martie 2024, pp. 91-114
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS24191
URL: https://www.cunoasterea.ro/ce-este-ipoteza-riemann-si-de-ce-nu-poate-fi-demonstrata/
© 2023 Constantin Pomparău. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Ce este ipoteza Riemann și de ce nu poate fi demonstrată”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *