În revista Cunoașterea Științifică, dreptul de autor al unei lucrări aparține integral celor care au contribuții intelectuale la finalizarea cercetării descrise în lucrare, conform lui СОРЕ. Calitatea de autor declarată poate cuprinde și alte activități decât scrierea articolului, precum realizatorul unui design experimental sau un analist de date, chiar dacă au avut avut un rol mic în lucrarea finală.

Autorul care trimite un manuscris revistei trebuie să citească și să se conformeze principiilor de etică ale publicației, termenilor de utilizare, și a tuturor regulilor stipulate pe site-ul web. Atribuirea incorectă a unui autor poate duce la acuzații de abatere academică și sancțiuni pentru cel care trimite manuscrisul. Autorii sunt încurajați să indice toate contribuții specifice substanțiale. În cazul unei lucrări cu mai mult de trei autori, toți autorii și contributorii vor fi specificați într-o notă de subsol legată de titlul lucrării, sau o listă la finalul lucrării.

Autorii vor trimite manuscrise de calitate conform standardelor cercetării academice, prezentând studiul într-o manieră obiectivă și precisă, corectat și fără greșeli gramaticale. Autorul care trimite manuscrisul trebuie să se asigure că toți coautorii sunt de acord cu publicarea manuscrisul în forma transmisă într-un jurnal cu acces deschis.

Este important de notat că oamenii de știință sunt judecați după numărul de lucrări pe care le publică și după impactul acestor lucrări, corelate cu cea mai populară măsură cu valoare unică, h-index.

Autorii trebuie să păstreze toate datele studiului pentru o examinare ulterioară chiar și după publicare, și să furnizeze informații pentru a permite cititorilor să determine dacă autorii pot avea conflicte de interese comerciale sau necomerciale. De asemenea, este recomandabil ca autorii să furnizeze informații despre aspectele etice ale cercetării.

Autorii sunt obligați să obțină toate permisiunile necesare pentru a reproduce orice fel de material care nu le aparține (imagini, tabele, texte etc.), specificând în mod clar sursa și permisiunea.