Home » Blog » Arhiva » Etica în inteligența artificială: provocări și perspective

Etica în inteligența artificială: provocări și perspective

Cunoasterea - Descarcă PDFBidașcă, Sebastian (2023), Etica în inteligența artificială: provocări și perspective, Cunoașterea Științifică, 2:3, 101-106, https://www.cunoasterea.ro/etica-in-inteligenta-artificiala-provocari-si-perspective/

 

Ethics in Artificial Intelligence: Challenges and Prospects

Abstract

This paper emphasizes the importance of ethical debates in the field of Artificial Intelligence (AI) and explores the challenges and dilemmas related to the advanced capabilities of AI systems, the ethical norms necessary to guide the development and use of AI, and future perspectives in the field of ethics in AI, including the interaction between humans and intelligent machines in the future. This aspect is essential in drawing attention to the impact that AI has on society and the ethical challenges it poses, providing a rigorous and balanced analysis that encourages reflection and ongoing debate in this rapidly expanding field.

Keywords: artificial intelligence, ethics, dilemma, perspective, analysis

Rezumat

Lucrarea subliniază importanța dezbaterilor etice în domeniul Inteligenței Artificiale (IA) și explorează provocările și dilemele legate de capacitățile avansate ale sistemelor de IA, normele etice necesare pentru ghidarea dezvoltării și utilizării IA, și perspectivele viitoare în domeniul eticii în IA, inclusiv interacțiunea între oameni și mașini inteligente în viitor. Aceast aspect este esențial în a atrage atenția impactului pe care IA o are asupra societății și a provocărilor etice pe care le ridică, oferind o analiză riguroasă și echilibrată care încurajează reflectarea și dezbaterea continuă în acest domeniu în continuă expansiune.

Cuvinte cheie: inteligența artificială, etică, dilemă, perspectivă, analiză

 

CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 3, Septembrie 2023, pp. 101-106
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086
URL: https://www.cunoasterea.ro/etica-in-inteligenta-artificiala-provocari-si-perspective/
© 2023 Sebastian Bidașcă. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

 

Etica în inteligența artificială: provocări și perspective

Sebastian Bidașcă

bidascasebastian@gmail.com

 

Introducere

Inteligența artificială a devenit o forță puternică în societatea noastră, cu aplicații tot mai diverse și cu un impact tot mai semnificativ asupra vieților noastre. Odată cu progresul tehnologic accelerat, este esențial să ne concentrăm și asupra aspectelor etice legate de inteligența artificială.[1] În acest articol, vom explora provocările și perspectivele în ceea ce privește etica în inteligența artificială, evidențiind aspectele cheie care necesită atenție și dezbateri.

I. Definirea eticii în inteligența artificială

Pentru a înțelege implicațiile etice ale inteligenței artificiale, trebuie să definim ce înseamnă etica în acest context. Etica în inteligența artificială se referă la regulile și principiile morale care ghidează dezvoltarea, implementarea și utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială. [2] Există mai multe principii etice care sunt aplicate în dezvoltarea și utilizarea IA precum:

Transparența și responsabilitatea: Sistemele de inteligență artificială ar trebui să fie transparente, astfel încât să se poată înțelege cum se iau deciziile și să se poată fi responsabilizate în cazul unor consecințe negative.

Echitatea: IA trebuie să fie dezvoltată și utilizată într-un mod care să evite discriminarea și să asigure tratamentul echitabil al tuturor indivizilor, indiferent de rasă, gen, religie sau alte caracteristici personale.

Confidențialitatea și protecția datelor: Datele utilizatorilor și informațiile personale trebuie protejate și utilizate numai în limitele stabilite de utilizatori sau de legile și regulamentele aplicabile.

Siguranța și securitatea: Sistemele de IA trebuie să fie proiectate și implementate într-un mod care să asigure securitatea și să minimizeze riscurile pentru utilizatori și societate.

Beneficiile sociale: IA ar trebui să fie utilizată în scopul aducerii de beneficii sociale și îmbunătățirii vieții oamenilor, evitând exploatarea sau producerea de daune.[3]

II. Deontologie vs. consecințialism în spectrul inteligenței artificiale

Deontologia se concentrează pe datoria morală și pe respectarea regulilor și principiilor etice.[4] În contextul IA, deontologia se referă la stabilirea unor principii și norme clare care trebuie respectate în dezvoltarea și utilizarea sistemelor de inteligență artificială. Aceasta poate include principii precum drepturile fundamentale, confidențialitatea datelor și responsabilitatea.[5]

Consecințialismul, pe de altă parte, se axează pe consecințele acțiunilor și pe maximizarea bunăstării generale.[6] În ceea ce privește IA, consecințialismul explorează modul în care tehnologia poate aduce cele mai mari beneficii pentru societate și cum pot fi minimizate daunele potențiale. Se analizează impactul social, economic și ecologic al sistemelor de IA și se iau în considerare consecințele pe termen lung ale acțiunilor întreprinse.[7]

Deși există diferențe între cele două abordări, este important să se recunoască că etica în IA implică adesea o combinație a acestora. Este necesară o abordare echilibrată, care să respecte regulile și principiile etice fundamentale, dar și să țină cont de consecințele acțiunilor. Astfel, dezvoltarea și utilizarea IA pot fi ghidate de o etică robustă și responsabilă.

III. Provocări etice în inteligența artificială

Provocările etice în inteligența artificială (IA) reprezintă o temă de mare importanță în dezvoltarea și utilizarea acestei tehnologii în rapidă evoluție. Pe măsură ce IA devine tot mai sofisticată și autonomă, apar dileme etice complexe și preocupări referitoare la impactul său asupra societății și a individului.

 1. a) Luarea deciziilor automate și bias-ul algoritmic:

Unul dintre aspectele majore ale inteligenței artificiale este capacitatea sa de a lua decizii automate pe baza analizei datelor. Cu toate acestea, există riscul ca aceste decizii să fie influențate de bias-ul algoritmic, care poate perpetua discriminarea și inechitatea socială. Este esențial să abordăm această problemă și să dezvoltăm algoritmi și modele care să fie imparțiali și echitabili.

 1. b) Protecția datelor și confidențialitatea

O altă provocare importantă în domeniul eticii în inteligența artificială este protecția datelor și confidențialitatea. Utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială implică adunarea și procesarea cantităților masive de date personale. Este crucial să asigurăm că aceste date sunt protejate, utilizate în mod responsabil și că există consimțământ adecvat din partea utilizatorilor.

 1. c) Responsabilitatea și transparența

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată și complexă, devine dificil să înțelegem modul în care ia decizii și să identificăm cine este responsabil pentru consecințele acestor decizii. Este important să dezvoltăm mecanisme și regulamente care să garanteze transparența în luarea deciziilor automate și să atribuim responsabilitatea în mod clar.

 1. d) Autonomie

Apar dificultăți atunci când sistemele de supraveghere generează probleme legate de autonomie, mai exact, capacitatea unei persoane de a acționa în conformitate cu propriile interese și valori. Sistemele predictive, care se bazează pe algoritmi, pun în pericol autonomia elevilor și a profesorilor, precum și abilitatea lor de a-și controla propria viață. Utilizarea algoritmilor pentru a face predicții despre acțiunile individuale pe baza informațiilor acestora ridică întrebări legate de corectitudine și libertatea personală. Astfel, riscurile analizei predictive includ perpetuarea prejudecăților și discriminărilor sociale existente, precum și a stratificării sociale.[8]

IV. Perspective asupra eticii în inteligența artificială

Desigur, inteligența artificială are și perspective pozitive și avantaje semnificative în ceea ce privește societatea noastră. Inteligența artificială aduce cu sine o serie de beneficii care pot îmbunătăți viața oamenilor și pot contribui la progresul societății. Printre acestea se numără:

 • Eficiență și automatizare: IA poate realiza sarcini repetitive și laborioase mult mai rapid și mai eficient decât oamenii. Aceasta poate duce la creșterea productivității și la eliberarea resurselor umane pentru activități mai valoroase și creatoare.
 • Soluții personalizate: Tehnologiile de IA pot furniza soluții personalizate pentru nevoile individuale ale oamenilor. De exemplu, asistenții virtuali pot adapta interacțiunea lor în funcție de preferințele utilizatorilor, oferind o experiență unică și personalizată.
 • Avans în domeniile științifice: IA poate accelera descoperirile și inovațiile în diverse domenii, cum ar fi medicina, astronomia, chimia sau fizica. Algoritmii avansați pot analiza seturi masive de date și pot identifica modele sau relații complexe care ar putea scăpa detectării umane.
 • Asistență medicală îmbunătățită: Utilizarea inteligenței artificiale în medicină poate ajuta la diagnosticarea și tratarea afecțiunilor, facilitând detectarea precoce a bolilor și oferind soluții personalizate de tratament. De asemenea, roboții asistenți pot oferi suport în îngrijirea pacienților, eliberând astfel personalul medical pentru activități mai complexe.
 • Mobilitate autonomă: Dezvoltarea vehiculelor autonome reprezintă un alt beneficiu semnificativ al IA. Acestea pot contribui la reducerea accidentelor rutiere și la eficientizarea transportului, oferind o alternativă mai sigură și mai ecologică.[9]

Este important să subliniem că, în timp ce avantajele aduse de inteligența artificială sunt notabile, trebuie să abordăm și aspectele etice asociate utilizării acesteia pentru a asigura că impactul său este benefic pentru societate și că drepturile și demnitatea umană sunt protejate.

Concluzii

Etica în inteligența artificială este o temă crucială și actuală în societatea noastră. Provocările legate de bias-ul algoritmic, protecția datelor și responsabilitate necesită o atenție deosebită și eforturi constante. Cu toate acestea, perspectiva pozitivă a beneficiilor aduse de inteligența artificială în diferite domenii ne arată potențialul său semnificativ în îmbunătățirea vieților noastre. Dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale trebuie să fie ghidate de principii etice solide și să se desfășoare într-un cadru legal și reglementat. Prin colaborarea dintre specialiști în domeniul tehnologic, eticieni, legislatori și societate în ansamblu, putem construi o inteligență artificială responsabilă și benefică pentru toți.

În final, trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale se bazează pe principii de transparență, responsabilitate și echitate. Trebuie să promovăm dialogul deschis și implicarea tuturor părților interesate pentru a aborda provocările etice și pentru a îmbrățișa perspectivele pozitive pe care IA le aduce.

Bibliografie

 1. Ce este inteligența artificială și cum este utilizată? | Actualitate | Parlamentul European. (2021, Martie 30): https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200827STO85804/ce-este-inteligenta-artificiala-si-cum-este-utilizata
 2. 2. AI Ethics | IBM: https://www.ibm.com/topics/ai-ethics
 3. Etica Inteligenţei Artificiale. Cât de inteligent putem utiliza IA? | Pp. 5-6. : https://www.cnr-unesco.ro/uploads/media/f951_etica_ai.pdf.pdf
 4. dexonline. Deontologie – Definiție Și Paradigmă | Dexonline. https://dexonline.ro/definitie/deontologie
 5. Ozone, T. (2019, Mai 8). Deontological AI Ethics. Medium. https://medium.com/@tim_ozone/deontological-ai-ethics-c8de98211497
 6. Sfetcu, N. (2019, Iulie 2). Consecințialism, MultiMedia: https://www.telework.ro/ro/consecintialism/
 7. Josiah D. F. (2020, Martie 31). Consequentialism and Machine Ethics – Towards a Foundational Machine Ethic to Ensure the Ethical Conduct of Artificial Moral Agents | Montreal AI Ethics Institute: https://montrealethics.ai/consequentialism-and-machine-ethics-towards-a-foundational-machine-ethic-to-ensure-the-ethical-conduct-of-artificial-moral-agents/
 8. Akgun, S., & Greenhow, C. (2021, Septembrie 22). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings – AI and Ethics. SpringerLink. https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7
 9. University, S. C. Artificial Intelligence and Ethics: Sixteen Challenges and Opportunities. Artificial Intelligence and Ethics: Sixteen Challenges and Opportunities – Markkula Center for Applied Ethics. https://www.scu.edu/ethics/all-about-ethics/artificial-intelligence-and-ethics-sixteen-challenges-and-opportunities/

Note

[1] Ce este inteligența artificială și cum este utilizată? | Actualitate | Parlamentul European,  (2021, Martie 30): https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200827STO85804/ce-este-inteligenta-artificiala-si-cum-este-utilizata

[2] AI Ethics | IBM: https://www.ibm.com/topics/ai-ethics

[3]Etica Inteligenţei Artificiale. Cât de inteligent putem utiliza IA? | Pp. 5-6. : https://www.cnr-unesco.ro/uploads/media/f951_etica_ai.pdf.pdf

[4] dexonline. Deontologie – Definiție Și Paradigmă | Dexonline:. https://dexonline.ro/definitie/deontologie

[5] Ozone, T. (2019, Mai 8). Deontological AI Ethics. Medium.: https://medium.com/@tim_ozone/deontological-ai-ethics-c8de98211497

[6] Sfetcu, N. (2019, Iulie 2). Consecințialism , MultiMedia: https://www.telework.ro/ro/consecintialism/

[7] Josiah D. F. (2020, Martie 31). Consequentialism and Machine Ethics – Towards a Foundational Machine Ethic to Ensure the Ethical Conduct of Artificial Moral Agents | Montreal AI Ethics Institute.: https://montrealethics.ai/consequentialism-and-machine-ethics-towards-a-foundational-machine-ethic-to-ensure-the-ethical-conduct-of-artificial-moral-agents/

[8] Akgun, S., & Greenhow, C. (2021, Septembrie 22). Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings AI and Ethics, SpringerLink: https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7

[9] University, S. C. Artificial Intelligence and Ethics: Sixteen Challenges and Opportunities. Artificial Intelligence and Ethics: Sixteen Challenges and Opportunities – Markkula Center for Applied Ethics: https://www.scu.edu/ethics/all-about-ethics/artificial-intelligence-and-ethics-sixteen-challenges-and-opportunities/

Follow Sebastian Bidașcă:
Email: bidascasebastian@gmail.com. Masterand, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *