Colegiul editorial al revistei aderă la principiile eticii și integrității științei, și se angajează să publice numai material original, adică material care nu a fost nici publicat în altă parte, sau material care aparține autorului dar a fost actualizat. Colegiul editorial folosește software pentru a detecta cazuri de similitudine în manuscrisele trimise. Manuscrisele în care se găsesc texte plagiate sau texte copiate fără specificarea de citare și referire la sursa originală, sunt respinse și nu vor fi publicate.

Plagiatul implică o copiere frauduloasă a ideilor sau expresiilor altei persoane, încălcând integritatea academică și etica jurnalistică, precum și normele sociale. Plagiatul presupune creșterea nemeritată a reputației autorului plagiator sau obținerea de credite academice prin pretenții false de autor. Plagiatul este o infracțiune etică gravă, fiind supus sancțiunilor profesionale și juridice, în unele cazuri constituind un furt și/sau o încălcare a drepturilor de autor.

În prezent, datorită dezvoltării explozive a inteligenței artificiale precum ChatGPT, acordăm o atenție specială detectării posibilității ca manuscrisele prezentate să fie elaborate prin apelarea la inteligența artificială, caz în care software-ul folosit pentru verificarea plagiatului poate fi păcălit cu ușurință. De asemenea, verificăm posibilitatea ca lucrarea să fie plagiată prin înlocuirea cuvintelor cu sinonime.

Există diferențe între diferitele instituții academice în definirea plagiatului, dar în general se consideră că plagiatul implică atribuirea personală a lucrării unei alte persoane, preluarea de pasaje din o lucrare anterioară proprie fără a evidenția că e o citare, rescrierea lucrării altei persoane fără a cita corect sursa, folosirea de citate fără specificarea sursei sursei.

Dacă plagiatul este detectat în orice etapă înainte de publicarea unui manuscris, autorul va fi avertizat și, dacă este cazul, i se va cere fie să rescrie textul, fie să citeze textul exact și să citeze sursa originală.