Declarație de misiune

Revista Cunoașterea Științifică este publicată de MultiMedia Publishing. Este o publicație trimestrială cu acces deschis (open access) care se concentrează pe domeniul științei și filosofiei și pe domenii conexe de studiu și practică.

Revista intenționează să ajute la înțelegerea naturii globale a provocărilor științifice și filosofice. Revista Cunoașterea Științifică aspiră să promoveze un dialog între diverse perspective și experiențe, bazat pe cercetări originale asupra practicii și studiului științei și filosofiei la nivel național, european și global.

Revista Cunoașterea Științifică permite cercetătorilor și practicienilor, atât din sectorul public cât și din cel privat, să-și împărtășească cunoștințele, ideile și abordarea cu privire la studiile de știință și filosofie. Printr-o selecție riguroasă a articolelor, revista Cunoașterea Științifică aderă la misiunea sa axată pe oferirea de șanse egale cadrelor universitare și practicienilor din domeniile specifice să discute și să provoace idei consacrate și emergente, să abordeze lacunele existente în cunoaștere prin promovarea noilor cunoștințe, și să modeleze evoluția cunoașterii dincolo de comunitățile tradiționale de cercetare.