Print: ISSN 2971-9070 ISSN-L 2821-8086

Online: ISSN 2821-8086 ISSN-L 2821-8086

DOI: https://doi.org/10.58679/cs69498

Declarație de misiune

Revista Cunoașterea Științifică este publicată de MultiMedia Publishing. Este o publicație trimestrială care se concentrează pe domeniul științei și filosofiei și pe domenii conexe de studiu și practică.

Revista intenționează să ajute la înțelegerea naturii globale a provocărilor științificie și filosofice. Revista Cunoașterea Științifică aspiră să promoveze un dialog între diverse perspective și experiențe, bazat pe cercetări originale asupra practicii și studiului științei și filofofiei la nivel național, european și global.

Revista Cunoașterea Științifică permite cercetătorilor și practicienilor, atât din sectorul public cât și din cel privat, să-și împărtășească cunoștințele, ideile și abordarea cu privire la studiile de știință și filosofie. Printr-o selecție riguroasă a articolelor, revista Cunoașterea Științifică aderă la misiunea sa axată pe oferirea de șanse egale cadrelor universitare și practicienilor din domeniile specifice să discute și să provoace idei consacrate și emergente, să abordeze lacunele existente în cunoaștere prin promovarea noilor cunoștințe, și să modeleze evoluția cunoașterii dincolo de comunitățile tradiționale de cercetare.

Obiective și scop

Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială de informare, studii și comunicări, cu scopul de a contribui fundamental la înțelegerea conceptelor științifice și filosofice și a aplicațiilor practice ale acestor concepte. Revista se constituie într-o sursă de lucrări semnificative în domenii de cercetare care includ:

 • Științe empirice
  • Științele naturii
   • Fundamentale: fizica, chimie, biologie, știința pământului, știința spațială…
   • Aplicate: inginerie, științe agricole, medicină, știința materialelor…
  • Științele sociale
   • Fundamentale: antropologie, economie, științe politice, geografie umană, psihologie, sociologie…
   • Aplicate: administrarea afacerilor, politici publice, marketing, drept, pedagogie, dezvoltare internațională…
 • Științele formale
  • Fundamentale: logica, matematica, statistica…
  • Aplicate: informatică…
 • Filosofie: epistemologie, metafizică (ontologie și cosmologie), logică, filosofia minții și filosofia limbajului, filosofia științei, filosofia politică, filosofia religiei, estetică, etică, metafilosofie…

Revista Cunoașterea Științifică oferă un mediu proprice pentru publicarea cercetărilor științifice și a realizărilor tehnologice realizate de comunitatea internațională.

Revista Cunoașterea Științifică include lucrări prin care intenționează să contribuie la înțelegerea naturii și societății. Abordările variate ale problemelor vor fi binevenite. Articolele teoretice și de revizuire vor fi luate în considerare, dar se va acorda preferință cercetării originale.

Accentul revistei este pe progresele cercetării privind metodologiile noi și inovatoare în rezolvarea problemelor științifice și filosofice. Revista va funcționa ca un catalizator în diseminarea cercetării originale și inovatoare și a realizărilor comunităților științifice și filosofice.

Intenția revistei este să servească drept o resursă importantă pentru cercetătorii care doresc să studieze evoluțiile și evenimentele anterioare și evaluarea analitică a viitoarelor evenimente din domeniile științei și filosofiei.

Vă rugăm să consultați instrucțiunile specifice pentru autori pentru trimiterea articolelor. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau ajutor, vă rugăm să ne contactați.

Colegiul editorial

Redactor șef: Nicolae Sfetcu; Redactor șef adjunct: Narcis Zărnescu, Ph.D. și Dr. Tănase Tiberiu, Ph.D.

Colegiul de redacție: Mirela Adriana Anghelache, Darius-Antoniu Ferent, Ovidiu Boureanu, Dr. Dan D. Farcaș

Consiliul științific: Dr. Adrian Klein, MDD, Ph.D. (Israel); Prof. V. A. Chișu, Ph.D.; Dr. Edith Mihaela Dobrescu

 

Publicație editată de MultiMedia Publishing

Contact

Adresa poștală: Piaţa Presei Libere, Nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A3, Etaj 1, 013701 Bucureşti, Sectorul 1

Site web: https://www.cunoasterea.ro/

Email: contact@cunoasterea.ro 

Tel./WhatsApp: 0745 526 896