Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială de informare, studii și comunicări, cu scopul de a contribui fundamental la înțelegerea conceptelor științifice și filosofice și a aplicațiilor practice ale acestor concepte. Revista se constituie într-o sursă de lucrări semnificative în domenii de cercetare care includ:

 • Științe empirice
  • Științele naturii
   • Fundamentale: fizica, chimie, biologie, știința pământului, știința spațială…
   • Aplicate: inginerie, științe agricole, medicină, știința materialelor…
  • Științele sociale
   • Fundamentale: antropologie, economie, științe politice, geografie umană, psihologie, sociologie…
   • Aplicate: administrarea afacerilor, politici publice, marketing, drept, pedagogie, dezvoltare internațională…
 • Științele formale
  • Fundamentale: logica, matematica, statistica…
  • Aplicate: informatică…
 • Filosofie: epistemologie, metafizică (ontologie și cosmologie), logică, filosofia minții și filosofia limbajului, filosofia științei, filosofia politică, filosofia religiei, estetică, etică, metafilosofie…

Revista Cunoașterea Științifică oferă un mediu propice pentru publicarea cercetărilor științifice și a realizărilor tehnologice realizate de comunitatea internațională.

Revista Cunoașterea Științifică include lucrări prin care intenționează să contribuie la înțelegerea naturii și societății. Abordările variate ale problemelor vor fi binevenite. Articolele teoretice și de revizuire vor fi luate în considerare, dar se va acorda preferință cercetării originale.

Accentul revistei este pe progresele cercetării privind metodologiile noi și inovatoare în rezolvarea problemelor științifice și filosofice. Revista va funcționa ca un catalizator în diseminarea cercetării originale și inovatoare și a realizărilor comunităților științifice și filosofice.

Intenția revistei este să servească drept o resursă importantă pentru cercetătorii care doresc să studieze evoluțiile și evenimentele anterioare și evaluarea analitică a viitoarelor evenimente din domeniile științei și filosofiei.

Vă rugăm să consultați instrucțiunile specifice pentru autori pentru trimiterea articolelor. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau ajutor, vă rugăm să ne contactați.