Toate articolele primite spre publicare sunt supuse unui proces de revizuire. Autorii trebuie să trimită o copie electronică a lucrării la următoarea adresă de e-mail: contact@cunoasterea.ro. Nu se percep taxe pentru procesarea și publicarea materialelor.

Simultan cu transmiterea articolului pentru publicare, autorul va trimite și o scurtă prezentare a sa, și datele personale de contact.

Secțiunile în care pot fi incluse articolele:

 • Științe empirice
  • Științele naturii
   • Fundamentale: fizica, chimie, biologie, știința pământului, știința spațială…
   • Aplicate: inginerie, științe agricole, medicină, știința materialelor…
  • Științele sociale
   • Fundamentale: antropologie, economie, științe politice, geografie umană, psihologie, sociologie…
   • Aplicate: administrarea afacerilor, politici publice, marketing, drept, pedagogie, dezvoltare internațională…
 • Științele formale
  • Fundamentale: logica, matematica, statistica…
  • Aplicate: informatică…
 • Filosofie: epistemologie, metafizică (ontologie și cosmologie), logică, filosofia minții și filosofia limbajului, filosofia științei, filosofia politică, filosofia religiei, estetică, etică, metafilosofie…

Autorul confirmă că articolul conţine informaţii legale şi deține drepturile exclusive asupra articolului și imaginilor incluse, sau permisiunea de a folosi textele și imaginile respective în cadrul articolului. Toate materialele trimise vor fi verificate înainte de evaluare.

Articolul poate să aibă maximum trei autori. În cazul a doi sau mai mulți autori, autorul care trimite articolul treuie să aibă aprobarea celorlalți autori pentru publicare.

Articolele trimise spre publicare trebuie redactate în limba română, cu un conținut de minimum 1,5 pagini și un rezumat de cca. 200 cuvinte care să sintetizeze conținutul articolului, sau în limba engleză, caz în care va conține atât un abstract în limba engleză cât și un rezumat corespunzător în limba română.

Articolul va fi trimis în format Word, de preferință cu o spațiere de 1.5, caractere de 12, font Times New Roman și margini laterale de 2 cm. Citările vor fi de tip Harvard, și trebuie incluse între ghilimele duble, cu indicarea sursei citate. În cazul unor abrevieri mai puțin cunoscute, la prima menţiune a acestora în text se notează denumirea completă.

După includerea revistei în sistemul DOI, fiecare articol cu conținut unic și nepublicat în altă parte va primi un astfel de indicator academic.

Articolele acceptate vor fi incluse și în anuarul revistei editat atât în formă scrisă (carte tipărită) cât și digital (carte digitală), cu ISBN și descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României.

Autorii păstrează drepturile de autor ale articolelor publicate în Intelligence Info, dar acordă revistei permisiunea de a utiliza articolele trimise inclusiv în cadrul unor cărți, cu citarea autorilor.

AUTORII ARTICOLELOR ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA INTEGRALĂ PENTRU CONȚINUTUL ARTICOLELOR TRANSMISE PENTRU A FI PUBLICATE, INCLUSIV PENTRU PERMISIUNEA DE A CITA SAU TRADUCE ARTICOLE ALE ALTOR AUTORI.