Câteva reflecții privind contactele extrasenzoriale

Aparent, informația printre ființele vii circulă și pe alte căi decât prin simțurile cunoscute și se află și înregistrată pe un suport extern, accesibil în anumite condiții. Aceste fapte, deși inexplicabile. au căpătat și întrebuințări practice. Știința ezită să accepte realitatea lor, deoarece, pe de o parte, nu există un cadru teoretic prin care să fie explicate, iar pe de altă parte, sau nu pot fi aduse în laborator, sau eficacitatea celor care pot fi studiate pare aleatoare. Articolul de față expune și comentează un număr de astfel de situații, ca o invitație la investigații și aplicații viitoare.

Pentru un realism al secolului XXI

Realismul şi Idealismul sunt două perspective filosofice care se luptă pentru a defini specificul unei epoci. Dacă în secolul XX realismul propovăduia limitarea puterii şi dorea să ofere o pavăză atât împotriva realpolitikului, cât şi idealismului, în secolul XXI un realism filosofic şi politic trebuie să împlinească trei sarcini, în speţă în lumea occidental: a) reconstruirea clasei mijlocii; 2) integrarea imigranţilor; 3) ghidarea înţeleaptă cu privire la tranziţie către urbanizare şi tehnologiile verzi.

Subquantum Principles of Life and Consciousness

Our present contribution to the consciousness-related dialogue currently running in the “Waking Times” periodical has been triggered by Brandon West’s thrilling, recently published paper (Jan. 9, 2015), “The Nature of Mind and the Holographic Brain”. We strongly support his conclusions. We extend these foundational understandings into a vastly more comprehensive and novel approach, regarding the inner workings of what is actually Sentient Reality. The subquantum approach to Consciousness has been developed by the authors of this paper through a decade of research-team efforts, experiments and observations. The resulting subquantum-based peer-reviewed works are all rooted in empirical, reproducibly observable, actual facts (rather than unsupported assumptions, beliefs, or speculative fantasies, or imaginings, or theories).

New Genesis?

Review: Prof (Dr.) A. K. Mukhopadhyay, The Source & The Genesis (in the Language of Science) – The Being? Becoming, and Creations. Prof. Muckhopadhyay’s comprehensive new exposure introduces in the academic circulation a revolutionary attempt to replace the mainstream dogma of the world’s creation, based on the increasingly (both theoretically and experimentally) disproved “Big Bang” assumption – by a less counter-intuitive and more accurate tenable concept.

Karmic Law – A Synoptic Approach

In order to bring such a thoroughly studied topic as the Karma certainly is into the light of our current most advanced scientific achievements, both a deep understanding of its traditional wisdom (in the above-mentioned meaning) perpetuated through initiate dissemination channels, as well as a glimpse into recent theoretical interpretations of the sentient reality we as human species are part of, are required. We are but at the beginning of widening our conceptual horizons, hitherto narrowed by centuries of dogmatic materialist worldviews, toward a vastly more comprehensive and accurate one, which recognizes Informatic dynamics as the pro-active control and guiding instance for the matter/energy world of manifestation we were misleadingly centered upon all the time, purportedly able to grant individual and collective happiness based on material accumulation and storage strategies. Our mission is to re-establish into the scientific analytical methodology the emphasis into its correct position, by pointing to currently accepted “physical laws” as correlative expressions in the world of manifestation of their still poorly understood Informational equivalents, which govern and determinate these expressions at first place. The only analytic tool we have for understanding Reality as it is and not as it is misleadingly depicted by dogmatically constrained concepts, is our consciousness – the least understood Item in all this infinite holographic interplay between the observer and the object of his observation. Let’s try widening our observation of Reality, by addressing both the observation and its target as equivalent components in this overwhelmingly complex process of man’s integration into the whole.

A Scientifically Acceptable Mechanism for the Reincarnation Process of the Self

postat în: Filosofie, Numărul 2 0

We propose a novel paradigmatic approach to sentient reality as a whole, with specific application to Information-guided DNA dynamics, leading to a triadic genomic configuration , which accommodates besides the parental hereditar legacy, a transcendental originating highly complex guiding matrix able to control the specific way the protein-synthesis is performed. The Self’s own “Soul Genome”, transcending the zero point energy interdimensional barrier, couples to the zygote’s quantum-governed energetic configuration by way of resonant bands of subtle energy superposition effects at the instance of fertilization, triggered by a Zinc-spark related biophotonic bridge. Thus, unique secondary torsion parameters in the DNA strands determine the way the basic protein-generating template is read, supplying the new entity’s psycho-cognitive particularities along purposeful developmental vectors.

Karl Popper și problema demarcației între știință și ne-știință

Karl Popper, ca raționalist critic, a fost un oponent al tuturor formelor de scepticism, convenționalism și relativism în știință. Multe dintre argumentele sale sunt îndreptate împotriva membrilor “Cercului Vienez”. Popper este de acord cu aceștia cu privire la aspectele generale ale metodologiei științifice și neîncrederea lor în metodologia filosofică tradițională, dar soluțiile sale au fost semnificativ diferite. A contribuit semnificativ la dezbaterile privind metodologia științifică generală, demarcarea științei de pseudoștiință, natura probabilității și metodologia științelor sociale.

Platon: Biografia

Principala sursă biografică despre Platon, după mărturia neoplatonicului Simplicius, ar fi fost scrisă de discipolul Xenocrate, dar din păcate nu a ajuns la noi. Cea mai veche biografie a lui Platon care a ajuns până la noi, De Platone et dogmate eius, este a unui autor latin din secolul al II-lea, Apuleius. Toate celelalte biografii ale lui Platon au fost scrise la peste cinci sute de ani de la moartea sa. Istoricul grec Diogene (secolele II și III) este autorul unei serii de biografii ale filosofilor greci (Viețile filosofilor) în care face referire la viața lui Platon. Acesta ar fi scris și un elogiu funerar lui Platon. Alți biografi timpurii ai lui Platon sunt Olimpiodor cel Tânăr în secolul al VI-lea și o sursă anonimă. O sursă importantă despre viața lui Platon sunt chiar dialogurile sale filozofice, treisprezece scrisori (posibil false totuși, cu excepția poate a Scrisorilor VII și VIII), scrierile lui Aristotel, un fragment din Istoria filozofilor (Syntaxis ton philosophon) a epicureanului Philodemus de Gadara din secolul I î.e.n., scrierile anonime Prolegomena despre filozofia platonică atribuite în mod tradițional lui Olimpiodor, Suda, secolul al X-lea și Viața lui Dio a lui Plutarh, secolul I-II.