• Coordonatorul Grupului de Lucru pentru Securitate și Apărare Cibernetică al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România (din mai 2023)
  • Membru în colectivele de redacție ale unor publicații de specialitate: Revista Intelligence Info, Revista IT&C, Revista Cunoașterea Științifică
  • Specialist în End-user security (echipamente informatice, sisteme de operare – Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, sisteme de operare cu kernel de Linux)
  • Specialist în Politici de utilizare a cookie-urilor și conformarea website-urilor cu protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
  • Doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai, Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii de Securitate
  • A desfășurat activități didactice în cadrul seminariilor: „Introducere în securitate cibernetică”, „NATO și managementul securității internaționale”, discipline de la nivel licență, Specializarea Studii de Securitate, UBB Cluj
  • Certificat de absolvire a unui curs de Formator (cod COR 242401), organizat de Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca
  • Absolvent al programului de masterat „Managementul securității în societatea contemporană”, Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca
  • Absolvent de studii superioare, cu examen de licență, specializarea „Studii de Securitate”, Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca
  • Este autor și coordonator al unor cărți tehnice, articole, analize, ghiduri și lucrări de specialitate din domeniul securității cibernetice.