EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

15.12.2021- Prezent    Data Protection Officer Assistant

Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

27.09.2021 – Prezent    Doctorand

Şcoala Doctorală Relaţii internaţionale şi Studii de Securitate,

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

Oct. 2020 – Prezent Membru susţinător / Voluntar

Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România (AORR), Sucursala Cluj.

Activităţi şi responsabilităţi principale:

–    Dezvoltarea şi întreţinerea punctelor de contact online

–    Crearea şi întreţinerea paginii de facebook a AORR Cluj.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Iunie 2022    Diplomă de absolvire – Şcoala de vară Comunicare Strategică, Guvemanţă şi

Securitate în Uniunea Europeană, Ediţia a Il-a, Bucureşti (27-30 iunie 2022) Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Activitate extracurriculară -1 ECTS

–    Dezvoltarea competenţelor de lucru în echipă şi de proiectare a scenariilor de securitate

–    Dezvoltarea competenţelor de planificare şi organizare a comunicării în situaţii de criză.

27.09.2021 – Prezent Doctorand

Şcoala Doctorală „Relaţii internaţionale şi Studii de Securitate”,

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

2020 – Ianuarie 2021 Certificat de Absolvire – Curs tip Mini-MBA CISM Certified Information Security

Manager – Fundamentele managementului securităţii cibernetice – Cybersecurity Catedra Internaţională Onorifică Jean Bart (CIO-SUERD)

2019-2021 Diplomă de master – Managementul securităţii în societatea contemporană Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie

2019-2021 Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică nivelul II

Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

2016-2019 Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică nivelul I

Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

2016-2019    Diplomă de licenţă – specializarea Studii de Securitate

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Cărţi:

Darius-Antoniu Ferenţ, Ghid de securitate cibernetică, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2022.

Darius-Antoniu Ferenţ, Apărarea anti-rachetă şi România euroatlantică, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2020.

Lucrări publicate în volume ştiinţifice naţionale:

Darius-Antoniu Ferenţ, The impact of DoS (Denial of Service) cyherattacks on a Local Area Network (LAN) în Intelligence Info, Volumul 1, Nr. 1, Septembrie 2022, articol disponibil la https://www.intelligenceinfo.org/the-impact-of-dos-denial-of-service-cyberattacks-on-a-local-area-network-lan/.

Darius-Antoniu, Ferenţ, Armata Română şi necesitatea dezvoltării capabilităţilor de informaţii militare, în volumul Hello World! – volumul este în curs de apariţie.

Darius-Antoniu, Ferenţ, Strategia de apărare naţională a României şi provocările secolului XXI, în Hello World!, „Provocări regionale şi globale contemporane, editori: Claudiu Marian, Ioan-Marius Bucur, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2019, pp. 173-184.

Darius-Antoniu, Ferenţ, Ascensiunea şi propaganda organizaţiei teroriste Statul Islamic din Irak şi Levant (Al-sham), în Hello World!, „Individul şi statul în sistemul internaţional contemporan”, editori: Claudiu Marian, Adrian Daniel Stan, Paul Popa, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2020, pp. 369-383.

Alte lucrări publicate:

Darius-Antoniu, Ferenţ, Generaţia a 5-a a războiului modern şi atacurile cibernetice. Articol disponibil la: https://aorr.org.ro/2021/12/14/generatia-a-5-a-a-razboiului-modem-si-atacurile-cibernetice/.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Participare la Şcoala de vară European Youth Today, Europe’s Leaders of Tomorrow “Together for a better Europe”, Ediţia a 2-a, 2022, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.

– realizarea unei activităţi cu studenţii şi masteranzii: Dezbatere – (In)Securitatea cibernetică şi efectele asupra vieţii tinerilor.