Lisa-Maria AchimescuLisa-Maria Achimescu este doctor în domeniile Drept, respectiv Informații și securitate națională.

Autor a peste 20 de lucrări de specialitate în domeniile sale de interes academic, scrierile sale se poziționează pe cuspida dintre studiile de securitate, dreptul internațional public și relațiile internaționale, abordarea fiind una unică în peisajul academic românesc, dată fiind interpretarea care se poziționează într-un spațiu al meta-analizei, încorporând concepte, instrumente, tehnici de analiză și interpretare specifice tuturor acestor domenii.

Între lucrările sale de referință, menționăm

  • Relația între Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și Politica Externă a Uniunii Europene, lucrare câștigătoare a premiului General de brigadă „Constantin Hîrjeu”, acordat de Gândirea Militară Românească,
  • Redefining instruments of power. International law – vector in promoting global security and stability,
  • Fragmentarea dreptului internațional: tendință normativă sau „fait accompli”?,
  • The sovereign as he who decides upon the universal – A global shift to internationalization?.

A avut întotdeauna o relație strânsă de colaborare cu Academia Română, fiind cooptată ca expert în cadrul proiectului privind elaborarea Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, ca membru al colectivului Programului interdisciplinar 4. Siguranța Informatică – Protecția Cibernetică, Protecția Proprietății Intelectuale în Proiecte și în Publicarea Electronică.

Este în prezent membru asociat al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii.