Home » Arhiva » Articole » A patra dimensiune etno-spirituală a lui Eminescu: înainte-mergător pe calea făuririi României Mari

A patra dimensiune etno-spirituală a lui Eminescu: înainte-mergător pe calea făuririi României Mari

0,00 lei

Descriere

David, Aurel V. (2023), A patra dimensiune etno-spirituală a lui Eminescu: înainte-mergător pe calea făuririi României Mari, Cunoașterea Științifică2:1, 70-78, https://www.cunoasterea.ro/a-patra-dimensiune-etno-spirituala-a-lui-eminescu-inainte-mergator-pe-calea-fauririi-romaniei-mari/

 

The fourth ethno-spiritual dimension of Eminescu: forward-mover on the path of creating Greater Romania

Abstract

The “Eminescu case” is one of the most unfortunate examples of the manipulation of consciences by means of the so-called “politicians”, the written media and some “experts” with the pretensions of critics or historians. In the modern history of Romania, the “Eminescu case” is the first typical example of how the feather of an authentic patriot and journalist can be broken by occult forces, and a national genius can be put in a straitjacket by a violent political power.

By removing Eminescu from public life, a moral and political assassination was committed, associated with appellations and epithets, such as: crazy, syphilitic, alcoholic, public danger, assassin to the king, reactionary, passer-by, antisemite, xenophobe, chauvinist, etc. Those who had the interest to assassinate him morally and politically wanted Eminescu to remain in the memory of Romanians only as an intellectually exhausted poet, even though his main activity, considered “dangerous”, was that of a journalist and a forerunner on the way to create Greater Romania.

Internal and external forces participated in the mystification of the truth about the reason for Eminescu’s removal from public life, in a secret arrangement at the time. In order to remove him from the national symbols, his publicity was always kept silent, for posterity he was presented only as a “romantic poet”, also exhausted at the time of 1883. The “Maiorescu Edition” of his poems worked continuously in this sense, and for some it still “works”.

Keywords: Mihai Eminescu, Romania, Greater Romnia

Rezumat

„Cazul Eminescu” constituie unul dintre cele mai nefaste exemple de manipulare a conştiinţelor prin intermediul aşa-numiţilor „oameni politici”, al presei scrise şi al unor „experţi” cu metehne de critici sau cu pretenţii de istorici. În istoria modernă a României, „cazul Eminescu” este primul exemplu tipic al modului în care pana unui patriot şi gazetar autentic poate fi frântă de către forţe oculte, iar un geniu naţional poate fi pus în cămaşă de forţă de către o putere politică violentă.

Prin eliminarea lui Eminescu din viaţa publică a fost comis un asasinat moral şi politic, asociat cu apelative şi epitete, precum: nebun, sifilitic, alcoolic, pericol public, atentator la adresa regelui, reacţionar, paseist, antisemit, xenofob, şovin etc. Cei care au avut interesul să-l asasineze moral şi politic au urmărit ca Eminescu să rămână în memoria românilor doar ca poet epuizat intelectual, cu toate că principala sa activitate, considerată „periculoasă”, a fost cea de ziarist şi de Înainte-Mergător pe calea făuririi României Mari.

La mistificarea adevărului despre motivul înlăturării lui Eminescu din viaţa publică au participat, într-o cârdăşie tainică la momentul respectiv, forţe interne şi externe. Pentru a-l scoate dintre simbolurile naţionale, publicistica lui a fost mereu trecută sub tăcere, pentru posteritate el fiind prezentat doar ca un „poet romantic”, epuizat şi el în momentul 1883. „Ediţia Maiorescu” a poeziilor sale a lucrat continuu în acest sens, iar pentru unii încă mai „lucrează”.

Cuvinte cheie: Mihai Eminescu, România, România Mare

 

CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 70-78
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086
URL: https://www.cunoasterea.ro/a-patra-dimensiune-etno-spirituala-a-lui-eminescu-inainte-mergator-pe-calea-fauririi-romaniei-mari/
© 2023 Aurel V. David. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „A patra dimensiune etno-spirituală a lui Eminescu: înainte-mergător pe calea făuririi României Mari”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *