Ioana PetcuAcademia Română – Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Divizia de Istoria Științei (DIS)

Email: ioana.petcu@ici.ro
https://www.linkedin.com/in/ioana-petcu-007/
https://www.brainmap.ro/public-profile-82893291
https://www.researchgate.net/profile/Ioana-Petcu
https://scholar.google.com/citations?user=Z4hfIT0AAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-2923-0128

 • Doctor în cibernetică și statistică economică, ASE București, Facultatea de Cibernetică Economică
 • Economist, Licenţă în cibernetică și previziune economică, ASE București, Facultatea de Cibernetică Economică
 • Cercetător știinţific gr.III în cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvolatre în Informatică – ICI București;
 • Membru asociat al Academiei Române – Comitetul Român de Istoria și Filozofia Ştiinţei, Divizia Istoria Ştiinţei
 • Cadru didactic asociat – Academia de Studii Economice, București
 • Membru consiliul știinţific Revista IT&C

 

Experienţă profesională:

Experienţă de peste 20 de ani în coordonarea şi implementarea de platforme digitale și soluţii IT, digitalizare și transformare digitală în sectorul public și în companii cu capital privat.

Experienţă de peste 5 ani în cercetare știinţifică în domeniul IT (cloud computing, AI, tehnologii emergente, transformare digitală, e-health, e-guvernare, securitate cibernetică), elaborare strategii de transformare digitală și energie verde în administraţia publică locală.

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică:

 • Cercetător știinţific – proiect PNRR – “NetZeRoCities – Centrul Național de Competențe și soluții pentru dezvoltarea orașelor inteligente neutre climatic” (2023-2024)
 • Cercetător știinţific – proiect Nucleu “Cercetări avansate în Metavers și tehnologii emergente pentru transformarea digitală a societății” (2023-2024)
 • Expert naţional IT – proiect Horizont 2020 – “WARIFA Urmărirea factorilor de risc: Inteligența artificială (IA) și prevenirea afecțiunilor cornice” (2022-2023)
 • Expert IT –“Stagii de practică în Centrul de Excelență în securitate cibernetică în Cloud- CyberX” (2021-2023)
 • Cercetător știinţific – proiect “SMARTIC Competitivitate şi Eficienţă prin specializarea Inteligentă în TIC – Creşterea performanţelor serviciilor de cloud computing – sisteme de facturare” (2019 -2022)
 • Analist ştiinţific – proiect “SMARTRADE Sistem Inteligent pentru realizarea ofertelor pe piaţa angro de energie electrică (POC) (2017-2020)

 

Activitate ştiinţifică (articole știinţifice, prezentări conferinţe, publicaţii):

 • „Sistemul de învățământ, modalitatea de a lupta împotriva știrilor false” – Conferinţa Internațională Securitatea Orașelor Inteligente, SNSPA, 2024
 • Prezentarea filmului documentar “AVRAM IANCU – împotriva Imperiului“, Sesiune de comunicări știinţifice “Adunarea Națională de la Blaj și Avram Iancu. 176 de ani de la marele eveniment care a influențat decisiv istoria României”, Academia Română, Comitetul Romȃn de Istoria și Filosofia Ştiinței și Tehnicii, Divizia de Istoria Ştiinţei, 14 mai 2024
 • „Tehnologii digitale folosite pentru a combate dezinformarea și știrile false” – Romanian Cyber Security Journal ROCYS, Vol 6, nr. 1, 2024
 • Prezentarea cărţii: “Primari de seamă ai Bucureștiului – Alexandru G. Donescu“, Sesiune de comunicări știinţifice “Viitorul cărţii – istorie, teorie şi practică în cunoaşterea prin carte tipărită”, Academia Română, Comitetul Romȃn de Istoria și Filosofia Ştiinței și Tehnicii, Divizia de Istoria Ştiinţei, 22 aprilie 2024
 • „Tehnologii Emergente – Schimbarea Statului Quo Și Modificarea Viitorul Maritimului Transport” – Conferinţa Internaţională SEA-CONF 2024, Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanţa, 2024
 • Prezentarea cărţii: “Inteligența Artificială – oportunități și pericole“, Sesiune de comunicări știinţifice “Inteligența artificială (AI) și noile științe bazate pe tehnologiile AI”, Academia Română, Comitetul Romȃn de Istoria și Filosofia Ştiinței și Tehnicii, Divizia de Istoria Ştiinţei, 21 noiembrie 2023
 • Conferinţa Internaţională Smart City Expo & World Congress 2023, Barcelona, Spania, 2023
 • “Personalităţi ale Academiei Române prezente la castelul Peleș” – Sesiune de comunicări știinţifice “140 de ani de la inaugurarea oficială a Castelului Peleş ca reşedinţă regală”, Academia Română, Comitetul Romȃn de Istoria și Filosofia Ştiinței și Tehnicii, Divizia de Istoria Ştiinţei, 9 octombrie 2023
 • “Considerații asupra ciberneticii. Contribuții românești” – Studii si Comunicari – DIS, Academia Romana, Comitetul Roman de Istorie si Filosofia Stiintei si Tehnicii, Vol XV, Editura Mega, 2023
 • “Utilizarea Metaversului în educaţia maritimă”, Conferinţa Internaţională SEA-CONF 2023, Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanţa, 2023
 • “Psihologia Consonantistă, Ştefan Odobleja şi legea conexiunii inverse“, Sesiune de comunicări știinţifice “Ziua mondială a cărţii și a dreptului de autor”, Academia Română, Comitetul Romȃn de Istoria și Filosofia Ştiinței și Tehnicii, Divizia de Istoria Ştiinţei, 21 aprilie 2023
 • “Două personalităţi ale Academiei Române, Dragomir Hurmuzescu și Ştefan Odobleja, pionieri în cercetarea ştiinţifică românească“, Sesiune de comunicări știinţifice “Dragomir Hurmuzescu, o mare personalitate a ştiinţei şi tehnicii româneşti, cu contribuţii importante în electricitate, chimie, termodinamică, optică sau fizică, fondator al învăţământului electrotehnic”, Academia Română, Comitetul Romȃn de Istoria și Filosofia Ştiinței și Tehnicii, Divizia de Istoria Stiinţei, 13 martie 2023
 • “Confidențialitate și Securitate, provocări legate de viitoarea identitate digitală a UE”, Romanian Cyber Security Journal ROCYS, 2022, Vol 4, nr.2
 • “Aspecte mai puţin cunoscute din viaţa şi activitatea lui Henri Coandă” – Studii şi Comunicări – DIS, Academia Română, Comitetul Român de Istorie şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Vol XIV, Editura Mega, 2022
 • “Noile provocări ale politicii de securitate cibernetică a României” – Romanian Cyber Security Journal ROCYS, 2022, Vol 4, nr.1
 • „Tehnici bazate pe algoritmi inteligenţi folosiţi în prevenţia cancerului de piele”, Revista română de informatică şi automatică, RRIA, Vol. 33, Nr. 2, 2022
 • ”Aspecte intrinseci ale consolidării e-Guvernării în Uniunea Europeană. Studiu de caz: România”, Revista română de informatică şi automatică, RRIA, Vol. 31, Nr. 4, 2021
 • „Riscurile de securitate ale serviciilor de cloud computing din noua perspectivă a amenințărilor cibernetice”, Romanian Cyber Security Journal ROCYS, Vol.3, Nr.1, 2021
 • Conferinţa Internaţională Şcoala Dunării, Universitatea Ruse A. Kancev, Bulgaria, 2021
 • Conferinţa Internaţională de Inovaţie în Industria Construcţiilor, INNO CONSTRUCT, Imbunătăţirea procesului de digitalizare, Bucureşti, 2021
 • “Modelarea viitorului: între oportunitățile și provocările celei de-a 4-a și viitoarea a 5-a revoluție industrială”– Conferinţă ştiinţifică Internaţională de e-Learning şi Software pentru Educaţie, – eLSE2020, Bucureşti, 2020
 • “Folosirea Tehnciilor de Data Mining în şedinţele de Coaching Online pentru identificarea Clusterelor de tipologii de clienţi” – Conferinţa Internaţională de Tehnologie, Educaţie şi Dezvoltare INTED2020
 • Conferinţa internaţională Cyber Security & Cloud Expo North America, Santa Clara, California, USA, 2019
 • “O nouă paradigmă: resursa forestieră din perspectiva securităţii energetice”, Revista Română de Informatică şi Automatică, RRIA, Vol.29, Nr. 4, 2019
 • “Modelarea pieţelor de energie”, Editura Avangarde, Bucureşti, 2005