Home » Arhiva » Articole » Reglementări juridice actuale privind șomajul în domeniul transporturilor

Reglementări juridice actuale privind șomajul în domeniul transporturilor

0,00 lei

Descriere

Iordache, Ionuț (2023), Reglementări juridice actuale privind șomajul în domeniul transporturilor, Cunoașterea Științifică2:1, 113-119, DOI: 10.58679/CS16130, https://www.cunoasterea.ro/reglementari-juridice-actuale-privind-somajul-in-domeniul-transporturilor/

 

Current legal regulations on unemployment in the transport sector

Abstract

Transport generally represents a branch of production, which has a commercial character. Transport ensures the vital necessity of society in terms of goods and services, through the transport of goods and passengers. The transport process represents the totality of the operations carried out by means of transport when moving material goods and passengers in space and time.

Under the conditions of the transition, the labor market in Romania was formed and is evolving as a market of imbalances, a market where, systematically, the labor supply, at the global, sectoral and occupational level, is superior to the demand of the economic-social system. In the field of transport, market imbalances are mainly determined by economic factors that have led to a decrease in labor demand, following the drastic and prolonged decline of the economy, incoherences and inconsistencies in the economic reform plan.

The present research will focus on the aspects related to the current legal regulations regarding unemployment in the field of transport, aiming to highlight the imbalances that have occurred at the level of the labor market as a result of the lack of appropriate social measures and legislative changes of unemployment in the field of transport.

Keywords: transportation, freight, unemployment, legislation

Rezumat

Transportul reprezintă în general o  ramură de producere, ce are un caracter comercial. Transportul asigură necesitatea vitală a societăţii în materie de bunuri și servicii, prin transportul de mărfuri şi călători. Procesul de transport reprezintă totalitatea operaţiilor efectuate de mijloacele de transport la deplasarea în spaţiu şi timp a bunurilor materiale şi a pasagerilor.

În condiţiile tranziţiei, piaţa muncii din România s-a format şi evoluează ca o piaţă a dezechilibrelor, piață pe care, în mod sistematic, oferta de muncă, la nivel global, sectorial și ocupaţional este superioară cererii sistemului economico-social. În domeniul transporturilor, dezechilibrele pieţei sunt determinate, în principal, de factori economici care  au condus la scăderea cererii de muncă, urmare a declinului drastic şi prelungit al economiei, al incoerenţelor şi inconsecvenţelor în planul reformei economice.

Cercetarea de față va supune atenției aspectele referitoare la reglementările juridice actuale privind șomajul în domeniul transporturilor, urmărind să evidențieze dezechilibrele survenite la nivelul pieţei muncii ca urmare a lipsei unor măsuri sociale adecvate și schimbările legislative în materie de șomaj în domeniul transporturilor.

Cuvinte cheie: transport, transport de mărfuri, șomaj, legislație

 

CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 113-119
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, DOI: 10.58679/CS16130
URL: https://www.cunoasterea.ro/reglementari-juridice-actuale-privind-somajul-in-domeniul-transporturilor/
© 2023 Ionuț Iordache. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Reglementări juridice actuale privind șomajul în domeniul transporturilor”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *